TEMADAG: ARKÆOLOGI OG NATURFAG PÅ SKEMAET

NB: Tidspunkt ændret! Flyttes til efter sommer. Ny dato følger. Sted: Bevaringscenter Sønderjylland, Rødekro.
GRATIS for MiD-medlemmer. Andre: 200 kr.

Undren? Børn ser på oldtiden gennem et mikroskop

Magasingenstande, samlinger, udgravninger og konservatorernes arbejdsopgaver er normalt ikke direkte tilgængeligt for skoleelever. Men hvorfor egentlig ikke?

Der bliver brugt både relevante naturvidenskabelige metoder og fag, som danner grundlag for forståelsen af genstande, deres bestanddele, konservering og fortolkning af Danmarkshistorien. Hvorfor ikke bruge fagene og metoderne i praksis, så eleverne får en førstehåndsforståelse og tydelig indsigt i vores kulturhistorie?

På temadagen deler vi erfaringer med udvikling af undervisningsforløb i arkæologi, konservering, bevaring og naturfag til både grundskolen og ungdomsuddannelser.

Tilmelding:
Har du lyst til at bidrage med en erfaring, så send et par linjer om dit oplæg, eller vil du deltage i temadagen, så meld dig til ved: Merete Essenbæk, mees@msj.dk