MiD Magasin Nr. 42 er “på gaden”

Så er vi endelig klar med MiD Magasin nr. 42: Formidlingsløsninger i en krisetid

For første gang prøver MiD kræfter med en digital udgave af det traditionelle MiD Magasin. Syv skribenter præsenterer formidlingsprojekter, som enten måtte gentænkes grundet corona, eller som opstod i kølvandet på coronakrisen. Det er spændende og inspirerende læsning som atter beviser, at de kulturelle og kreative fag er omstillingsparate og ikke så let lader sig slå ud.

Alle medlemmer af MiD har i denne uge modtaget invitation til generalforsamling, hvor link og kodeord til magasinet også var indsat. Har du af forskellige årsager ikke modtaget denne mail, så skriv til kasserermid(at)gmail.com

Ønsker du adgang til at læse bladet – og modtage fremtidige MiD Magasiner – er du velkommen til at melde dig ind i MiD. Læs mere om indmeldelsesprocedure her: museumsformidlere.dk/medlemskab/

Og til jer, der allerede er medlemmer, ønsker vi god læselyst!

Generalforsamling 2021

MiD afholder generalforsamling onsdag den 23. februar kl. 14 – 15.30. Grundet den stadig florerende virus, afholdes generalforsamlingen digitalt. Der er udsendt link til zoom til alle aktive medlemmer. Har du af den ene eller anden årsag ikke modtaget en mail med indkaldelse, så send en mail til kasserermid(at)gmail.com

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være næstformanden i hænde senest 20. februar. Send til Mie Ellekilde – mie(at)vestmuseum.dk

Da generalforsamlingen foregår digitalt, får vi ikke lejlighed til at besøge et af vores spændende kollegamuseer, men vi har krydret dagsordenen med tre små oplæg.

Dagsorden for Generalforsamling
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning v. næstformand Mie Ellekilde
3) Kort oplæg ved Suzanne Damgaard Taylor, Billedskolen Horsens
4) Regnskab til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen indstiller, at vi bibeholder 350 kr.
6) Indkomne forslag
7) Kort oplæg ved Jesse-Lee Costa Dollerup, Skoletjenesten i Museum Vestsjælland
8) Valg til bestyrelse
Merete Essenbæk, Jakob Stig Nielsen og Henrik Sell på valg – alle ønsker at genopstille
Karen Bech og Rikke Johansen Smidt på valg som suppleanter – begge ønsker at genopstille
9) Kort oplæg ved Karen Bech, Trapholt
10) Eventuelt

Vel mødt!
Venlig hilsen
Bestyrelsen i MiD

Har du lyst til at bidrage til det kommende MiD-magasin?

2020 er et år af “for første gang”. Hos MiD betyder det, at det næste nummer af MiD Magasinet rent ekstraordinært bliver en web-udgivelse.

Temaet er ”Digital formidling i en krisetid”.

Vi søger 10-12 artikler om hvordan museerne i Danmark har brugt online redskaber til at holde sig synlige og formidle udstillinger, arrangementer, talks, lave undervisning osv. til deres brugere i coronaperioden eller andre krisetider – f.eks. langtidslukninger. Hvilke tiltag har I opfundet “on the run” og hvilke positive eller negative erfaringer har I gjort jer? Hvilke løsninger er taget i brug og bliver nogle af løsningerne permanent indarbejdet i museets fremtidige formidling?

Der er deadline på synopsis på max. 15 linjer den 15. september 2020. Inden 1. oktober 2020 vælger redaktionen hvilke forfattere, der skal skrive til web-magasinet. Deadline på færdige artikler er 1. november 2020. Magasinet offentliggøres for medlemmer den 10. december 2020.

Send jeres synopser til redaktør Merete Essenbæk på mees(at)msj.dk.

Usikker på, hvad rammerne for en MiD artikel er? Så tjek vores skrivevejledning her.

OBS: AFLYST! Der vil blive meldt en ny dato ud! Temadag om projekt Voyager – naturvidenskab og STEM-fag på museer

Naturvidenskab og STEM-fag på museum?

Bliv inspireret og hør om erfaringerne fra Projekt VOYAGER, der har arbejdet med at kombinere naturvidenskab og kultur i formidlingen til folkeskoler og gymnasier.

Projektet “VOYAGER – fra grundskole til erhvervsvalg”, inviterer til temadag om fokus på at inddrage Naturvidenskab via STEM-fagene, Science, Technology, Engineering and Mathematics, i formidling af kultur og historie på museerne. I løbet af dagen besøger vi både en moderne folkeskole og to lokale museer, hvor deltagerne undervejs både vil skulle lytte og deltage aktivt. Vi møder både folke skolelærere og museumsformidlere, som har arbejdet med at kombinere natur- og kulturfagene i deres undervisning og formidling.

Som deltager får du bl.a. helt konkrete eksempler på:

Hvor og hvordan STEM-fagene kan inddrages I historie og kulturformidling Hvordan STEM-fagene kan bidrage til at gøre historien mere levende og nærværende, både for museumsgæsten og for eleven, som er på besøg med sin klasse. Hvordan man kan lykkes med at gøre museet relevant for lærernes årsplaner, bla. i forhold til de nye eksamensformer i både kultur- og naturfagene.

Tid:
Onsdag d. 28. Oktober 2020, kl. 09:30 – 15:00.
Sted:
Sct. Jacobi skole, Pramstedvej 10c, 6800 Varde. Vi spadserer derfra til hhv. Museum Frello og Varde Artillerimuseum.
Pris:
Gratis for medlemmer af MID og partnere i projekt Voyager. Øvrige betaler 100 kr.- inkl. frokost og kaffe.
Tilmelding: Senest d. 21/10 2020 til Troels via mail: TR(at)VardeMuseerne.dk

Projekt VOYAGER er støttet af Region Syddanmark.

Seminar: Håndværk i Folkeskolen

Seminar: Håndværk i Folkeskolen

Sted: Frilandsmuseet (teatersalen) indgang via Højskolevej 19, 2800 Lyngby

Dato: torsdag d. 24. september kl. 10-15

Pris: gratis

Deltagere: uddannelsesinstitutioner, kommuner, skoler, museer og andre kulturinstitutioner med interesse for Håndværk og Design.

Faget Håndværk og Design er blevet styrket i Folkeskolen. Vi kommer til at mangle håndværkere i fremtiden, hvis vi ikke får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Nationalmuseet har i samarbejde med Realdania de sidste to år drevet projektet Håndværk i Folkeskolen, som er et forsøg på at styrke museernes samarbejde med folkeskoler, erhvervsuddannelser og private aktører inden for håndværk.

En håndfuld projekter har sat fokus på materialer, teknikker og bygningskultur landet rundt. Håndværk i Folkeskolen har sat samarbejder i gang på Hjerl Hede, Bornholms Museum, Kystliv Holbæk, Museum Sønderjylland, EUC Nordvestsjælland og Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk, Frilandsmuseet – Det Gamle Danmark og Flynderupgård i Helsingør.

På dette seminar kan du få inspiration til, hvordan man kan lave nye tilbud til skolernes undervisning i Håndværk og Design i samarbejde med et museum. Hvilke udfordringer er der og hvad er det museerne kan bidrage med i samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv?

Program

9.30-10.00 Ankomst med kaffe Kl. 10 Velkomst i teatersalen

Oplæg:

 • Michael Gyldendal, Frilandsmuseet
 • Ture Møller, Carsten Hvid, Kystliv Holbæk og Julie Becher (Chef for Fagcenter for Læring og Trivsel Holbæk Kommune)
 • Sanne Steenberg Hansen, Bornholms Museum
 • Nikolaj Kirk, Hjerl Hede
 • Maiken Bjørnholt, M/S Søfart
 • Frokost og rundt på Frilandsmuseet 12-13.30

Oplæg: 13.30-15

 • Anders Lykke Nielsen, EUC Nordvestsjælland
 • Ida Wettendorff & Anne-Mette Hermansen, Helsingør Kommune
 • Rikke Hyldahl Homann, læringskonsulent Børne- og Undervisningsministeriet

Tilmelding til seminaret: michael.gyldendal@natmus.dk

Projektet er støttet af Realdania.

Temadag om SoMe

FULDT BOOKET: Temadag om SoMe –
Museernes brug af SoMe i undervisningen til børn og unge

Mandag den 31. august inviterer MiD og Skoletjenesten til en fælles temadag på Statens Museum for Kunst.
Kom til en inspirerende dag, hvor SoMe bliver diskuteret ud fra forskellige vinkler, og hvor der er plads til både at få faglig viden, inspiration, deltage i diskussioner og netværke på tværs af fagligheder og landsdele.
Punktet ”Nye værktøjer” er tænkt som et ”åbent call”, hvor I kan komme med jeres bedste erfaringer med brug af SoMe under corona, erfaringer I tænker kan bruges fremover. Vi slutter af med at dele dagens oplevelserne i en uformel samtalesalon og en dialog i plenum.
Vi vil garantere, at alle formidlere vil tage inspireret hjem efter denne dag.

Programmet er:

Kl 10.00 Velkomst med kaffe
Kl 10.25 Et teoretisk indlæg om SoMe på museerne og børn og unges brug af medier ved Kirsten Drotner, professor og leder af forskningsprojektet Vores Museum
Kl 11.30 Diskussion i grupper om oplægget
Kl 12.00 Frokost og netværk
Kl 12.45 Strategier og gode ideer til SoMe og hvordan det bruges på Statens Museum for Kunst ved Jonas Schmidt, leder af digital enhed på Statens Museum for Kunst
Kl 13.45 Nye værktøjer- nye veje- bedre løsninger: Eksempler fra museer som under corona har fundet nye og måske bedre måder at bruge SoMe løsninger i formidlingen til børn og unge
Kl 14.30 Opsamling i grupper og afslutning
Kl 15.00 Farvel

Temadagen afholdes på Statens Museum for Kunst i det ny auditorium
Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48-50
1307 København K

Dagen er inklusive formiddags- og eftermiddagskaffe samt frokost.
Temadagen er gratis for MiDs medlemmer såvel som ikke-medlemmer.
Der opkræves et gebyr på 350 kr. ved ikke fremmøde uden forudgående aflysning.

ARRANGEMENTET ER FULDT BOOKET

Tilmelding skal ske til Merete Essenbæk, MiD mees(at)msj.dk eller tlf. 3080 2687 senest 20. august.

Hvis I har nogle gode praksis eksempler på brug af SoMe i undervisningen af børn og unge, som I gerne vil dele, så skriv det på ved tilmeldingen.

Der er plads til max. 30 deltagere og tilmelding sker efter først til mølle-princippet

MID FORMIDLERPRISEN 2019 – SE DE 12 KANDIDATER

MiD ønsker at bringe de bedste formidlingsprojekter frem i lyset og uddeler derfor også i år MIDs FORMIDLERPRIS.

Prisen gives til et særligt inspirerende og vellykket museumsformidlingsprojekt, og vinderen kåres på ODMs Formidlingsseminar 2020 mandag den 2. marts.

De 12 kandidater til MIDs FORMIDLERPRIS 2019

 • “Stumfilm.dk: Digitalisering og formidling af Danmarks tidligere filmhistoriske arv”, Det Danske Filminstitut
 • “Historier i højhuset”, Forstadsmuseet, Brøndby Strand
 • “Jagten på fortiden”, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
 • “Kunsten Kreativitarium”, KUNSTEN Aalborg
 • “I blinde”, Medicinsk Museion
 • “Levende kunst”, Nuuk Kunstmuseum
 • “Museumsekspeditionen”, Useeum, bl.a. Roskilde Museum
 • 3 outreach projekter: “Laboratorium for kreativ læring”, “Forglem mig ej” og “Arken ART & TECH LAB”, ARKEN Museum
 • “Soldaternes fortællinger”, Museerne i Fredericia
 • “Kysten er klar”, Museum Østjylland
 • “Den sorte boks”, Svendborg Museum
 • “Alkymistens Laboratorium”, Vendsyssel Kunstmuseum

De 12 kandidater er indstillet af formidlere rundt omkring i landet – læs mere om dem her:

“Stumfilm.dk: Digitalisering og formidling af Danmarks tidligere filmhistoriske arv”, Det Danske Filminstitut, 2019-2023
Fra omkring 1910 og ti år frem var dansk film blandt verdens førende både forretningsmæssigt og kunstnerisk. Nu bliver dansk films guldalder vakt til live på stumfilm.dk, hvor alle kan følge med i digitaliseringen af over 400 film fra perioden 1897-1928 – det vil sige alle bevarede danske stumfilm. Man kan både streame filmene og se bl.a. plakater, fotografier og tematekster, og med tiden også manuskripterne og datidens anmeldelser. Alt er gratis og globalt frit tilgængeligt.
Læs mere: Stumfilm.dk

“Historier i højhuset”, Forstadsmuseet, Brøndby Strand, maj 2019
Indenfor få år skal fem af Brøndby Strands 12 ikoniske højhuse rives ned pga. miljøgiften PCB, og et stykke Danmarkshistorie fra 1960erne er på vej væk. For at formidle deres historie, rykkede museet midlertidigt ind i et af højhusene, og i samarbejde med boligselskaber, boligsociale indsatser, Europæisk Etnologi (KU) og beboere blev der sat fokus på den materielle og immaterielle kulturarv; højhusenes historie, arkitektur, kultur og de levede liv.

“Jagten på fortiden”, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum (landsdækkende projekt), 2019-2021
Danskerne skal på opdagelse i deres lokale herregårdsområder, og på en ny hjemmeside kan skoler finde gratis undervisningsfilm og inspiration til undervisning i deres lokale herregårdsområde. Projektet vil aktivere de gamle herregårdsområder, inddrage lokalbefolkningerne og give folk adgang til den kulturarv, som i mange tilfælde ligger lige foran dem, uden at de egentlig kender til den. Projektet udbredes fra 7 fyrtårnsherregårde og vil i samarbejde med Film & TV Compagniet skabe digital museumsformidling med national rækkevidde.
Læs mere her

“Kunsten Kreativitarium”, KUNSTEN Aalborg, 2018-2021
Kreativitarium er både workshops og kreative zoner på museet, workshops på børnehaver, skoler og familier i 15 byer, og deling af viden om kreativitet med lærere, pædagoger og museumsansatte. Projektet fokuserer på tid uden skærme, på familietid og kreativitet, der ikke skal følge en opskrift. Hver dag er Kreativitarium i kontakt med børn, der bruger en ny side af sig selv og (gen)finder sin egen skaberkraft. Kreativitarium gør kunst vedkommende og relevant og er med til at skabe gode børneliv.
Læs mere her

“I blinde”, Medicinsk Museion, udstillingen åbnede 7. februar 2019 og er fortsat åben
Udstillingen ”I blinde” er ikke tænkt for øjet. Udstillingen handler om kommunikation i to temaer: 1. den nyeste udvikling af elektroniske medier, der er kommet mennesker med blindhed og nedsat syn til gavn og 2. historien om udviklingen af et skriftsprog for blinde, der har en særlig dansk vinkel. Ambitionen har været at skabe en udstilling, der kunne opleves uden brug af synssansen. Trykte tekster er derfor fraværende, og alle gæster skal benytte sig af lydmediet, hvis de vil vide mere om de udstillede genstande.

“Levende kunst”, Nuuk Kunstmuseum, Grønland, 18. maj – 18. september 2019
Makeupartist Natascha Pedersen er en af de store influencers i Grønland, som ofte arbejder med spillet mellem det traditionelle og moderne. I dette projekt transformerede og levendegjorde Natascha Pedersen nogle af Grønlands bedste værker til looks på levende modeller. Projektet tiltrak et lokalt ungt publikum, havde internationalt rækkevidde og fungerede som et signal til de lokale kulturskabere om at museet også er et sted at finde inspiration – og billeder af de levendegjorte værker fungerede virkelig godt på sociale medier.

“Museumsekspeditionen”, Useeum, bl.a. Roskilde Museum (fandt sted over hele landet), 5. juni – 18. august 2019
MuseumsEkspeditionen var en sommerferieaktivitet for børnefamilier, der holdt ferie i Danmark. Ekspeditionen inviterede målgruppen til at spille museumsappen Useeums formidlingsspil otte forskellige steder i Danmark. Der blev udloddet sponsorerede præmier for i alt 40.000 kr. De forskellige missioner er skabt til at gøre det at besøge museer med børn til en oplevelse, der består af leg, læring, samtale og sjov. MuseumsEkspeditionen er også et eksempel på, hvordan museer ved at arbejde sammen kan tiltrække kommercielle samarbejdspartnere.
Læs mere: useeum.com

3 outreach projekter: “Laboratorium for kreativ læring”, “Forglem mig ej” og “Arken ART & TECH LAB“, ARKEN Museum, 2016-2018 (i drift fra 2019)
Projekterne er kørt i skoler, plejecentre, Ishøj Bycenter m.m. på Vestegnen. De tre projekter er alle en del af ARKEN Undervisnings strategi og vision om outreach og nye partnerskaber, der har inklusion og diversitet som mål og formål.

 • Laboratorium for kreativ læring: Her er der udviklet bæredygtige kreative laboratorieforløb kaldet K-LABs. Undervisning varetages af skolelærer og museumsunderviser i partnerskab.
 • Forglem mig ej: Projektet viste, hvordan kunstnerisk stimulering kan påvirke livskvaliteten positivt for sårbare ældre og demente.
 • ART & TECH LAB:  ”KUNSTEN at hacke fakers, trolde og haters – Disinformation, misinformation og propaganda i digital ungdomskultur.”  Et undervisnings- og oplysningsprojekt, som skal forebygge polarisering og ekstreme tendenser.

Læs mere: arken.dk/projekter og arkenacademy.com

“Soldaternes fortællinger”, Museerne i Fredericia, juli 2019
En anderledes formidling af soldaterliv. Øjenvidneberetninger fra soldater, der deltog i Fredericia-Slaget 1849 – formidlet med sammenhæng til nutiden, bl.a. via samarbejde med Fredericia Kommune, De Danske Forsvarsbrødre og Fredericias veterankoordinator. ”Soldaternes fortællinger” bestod både af en plancheudstilling med skildring af soldaterskæbner via breve, en debataften, hvor et panel sammenkædede nutid og fortid via 1849-breve og nutidige videointerviews, samt en børneaktivitet på Fredericias Vold: Soldat for en dag.

“Kysten er klar”, Museum Østjylland, februar – december 2019
På Djursland spiller kysten en kæmpe rolle i mange menneskers liv, og det har den gjort til alle tider – og de 0-6-årige skal kende til deres lokalområde.  I ”Kysten er klar” blev 4000 billedbøger med afsæt i Norddjurs kulturhistorie gratis uddelt til de 0-6-årige i Norddjurs kommune. Ca. 1300 små museumsgæster; både familier og institutioner, har også deltaget i arrangementer med bl.a. musik, bål, rim og fiskedissektion. Arrangementerne blev lavet i samarbejde med Via – pædagoguddannelsen Grenaa, Kattegatcenteret og Kyst- og Fjordcenteret.

Læs mere her
Hent billedbog og lydfiler

“Den Sorte Boks”, Svendborg Museum, 2018-2019
”Den Sorte Boks” er en ombygget 20 fods container, som er ubemandet, selvforsynende med strøm (solceller) og programmeret til at åbne hver dag kl. 8 og lukke ned igen kl. 21. Boksen er gratis at besøge. ”Den Sorte Boks” er et mobilt og fleksibelt museum, der formidler historie, der hvor historien skete. Hver ny placering ledsages af en ny lokalhistorisk udstilling i containeren. Udstillingerne laves i samarbejde med lokale arkiver, beboergrupper og institutioner og fokuserer på historier, der ikke er blevet fortalt før, og som kan forbinde den lokale historie med ”store” historie.

“Alkymistens Laboratorium”, Vendsyssel Kunstmuseum, Skovgaard Museet, Vejle Kunstmuseum, J.F. Willumsens Museum, september 2018-maj 2020
”Alkymistens Laboratorium” reflekterer over alkymistens samlinger og laboratorier i et magisk sanseligt univers, hvor børn og deres voksne inviteres til at gå på opdagelse, udforske og til selv at skabe. Med inspiration i alkymien har billedkunstner Cecilia Westerberg skabt en udstilling, hvor videnskab, kunst og magi blandes med fiktive fortællinger og reelle fakta. Udstillingen er bygget op om fire rum, der afspejler alkymistens stræben efter at transformere laverestående materialer til det ypperste: Guldet.
Læs mere her

 

MID generalforsamling og temadag på Trapholt

Generalforsamling 30. januar kl. 10-11 på Trapholt i Kolding
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 29.
januar. Send til Birgit Pedersen bp(at)aros.dk

Der er åbent fra 9.30 til dem der har lyst til en kop kaffe, lidt brød og snak

Dagsorden for Generalforsamling
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning v. Birgit Pedersen
3) Regnskab til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent: stigning fra 300 til 350 kr.
5) Indkomne forslag
6) Valg til bestyrelse
7) Eventuelt.

Temadag efter veloverstået generalforsamling:
Efter årets generalforsamling i MiD åbner vi sanser sammen. Kom med på en rejse ind i SENSE ME udstillingen sammen med gode kolleger fra andre museer. Hvad enten du til dagligt arbejder med kunst, kultur eller natur vil udstillingen stimulere dine tanker omkring formidling via sanser. Efter et kort oplæg om udstillingen ved Karen Bech, afprøver vi sammen SENSE YOURSELF, hvor jeres sanser bliver omdrejningspunktet. Herefter oplever vi udstillingen SENSE ME og til sidst deler vi oplevelsen i en uformel samtalesalon og en dialog i plenum. Vi kan garantere, at alle formidlere vil tage inspirerede hjem fra denne temadag om sanserne.

Kl. 11 – kort oplæg om SENSE ME
Kl. 11.30 – Vi skal prøve workshoppen SENSE YOIURSELF
Kl. 12.15 Frokost
Kl. 12.45-13.45 Gå rundt i SENSE ME
Kl. 13.45.-14.30 Afslutning med fælles snak

Dagen er inklusiv formidddags-og eftermiddagskafffe, frokost og deltagelse i workshoppen

OBS! Temadagen (fra kl. 11-14.30) er gratis for MiD’s medlemmer. Prisen for ikke-medlemmer
er 350 kr.

Tilmelding skal ske til Karen Bech på kbj(at)trapholt.dk senest 23. januar 2020.

Indstilling til MiDs Formidlerpris 2019

INDSTILLING TIL MiDs FORMIDLERPRIS 2019

Kender du et projekt, som er kvalificeret til MiDs Formidlerpris 2019?

Gør din indflydelse gældende ved at byde ind med det formidlingsprojekt eller formidlingsmæssige tiltag, som du ønsker at nominere til MiDs FORMIDLERPRIS

Baggrunden for prisen
MiD arbejder for synlighed, vidensdeling og netværk indenfor formidling på danske museer.  Erfaringsmæssigt må vi erkende, at der bliver lavet mange inspirerende og vellykkede formidlingsprojekter – store som små – rundt om i landet, som desværre foregår uden særlig offentlig bevågenhed.
MiD vil gerne bringe de bedste formidlingsprojekter og/eller tiltag frem i lyset og påskynde én vinder ved det årlige ODM formidlerseminar. Derfor uddeler vi MiDs FORMIDLERPRIS 2019. Vi håber at prisen vil motivere og inspirere landets museumsformidlere.

Indstillingskriterier
Dit indstillede projekt eller formidlingstiltag skal have fundet sted i løbet af 2019. Det kan være et omfattende og langsigtet projekt eller tiltag, eller det kan være mindre i omfang med kort og intensiv varighed. Enkeltpersoner eller museer som institution kan ikke indstilles til nominering.
Formidlingsprojektet eller tiltaget skal ifølge dit synspunkt være
Vedrørende • Relevant • nytænkende

– enten i forhold til indhold, arbejdsmetode, målgruppe eller samarbejdspartnere, hvilket vi beder dig gøre rede for i din begrundelse.

Indsend en kort beskrivelse af projektet (maks 1000 anslag) samt dine begrundelser (maks 1000 anslag) for hvorfor netop din nominering fortjener prisen.

Du kan indstille i alt 3 projekter eller tiltag. Du må gerne indstille egne projekter.

 1. Indstil dine nomineringer indtil 20.2.2020 ved brug af dette skema som sendes til bp@aros.dk
 2. Der nomineres tre blandt de indsendte projekter. Heraf vælger bestyrelsen ET vinderprojekt.
 3. Præsentation af de tre nominerede samt prisuddelingen til vinderprojektet finder sted på ODM formidlerseminar i Horsens 2.-3. marts 2020.

Udvælgelsesprocessen
På baggrund af ovenstående kriterier vurderer og vælger MiDs bestyrelse et vinderprojekt blandt de indsendte projekter og tiltag.

OBS: VEDHÆFT MEGET GERNE MINIFILM ELLER BILLEDMATERIALE VEDR. PROJEKTET/TILTAGET. MATERIALET VIL BLIVE VIST I FORBINDELSE MED EN EVT. NOMINERING PÅ ODMs FORMIDLINGSSEMINAR 2020.

TEMADAG 11. september – Stemmer fra fortiden

Stemmer fra fortiden – personbårne og stedbundne fortællinger, der inspirerer os i dag.

Temadag i MiD om hvordan personlige beretninger fra berømte menneskers liv kan åbne for vores selvrefleksion?
Og hvad betyder det at besøge et sted – et hjem – som formidler dette menneskes liv?

TID: Onsdag den 11. september 2019 kl. 10 – 15

STED: Karen Blixen Museet, Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungsted Kyst.

PRIS: Det er gratis for MiD medlemmer. Øvrige: 350 kr.

Kl. 10.00 – 10.15 Ankomst i Boganisalen og et rids af dagens program ved Rikke fra MiD
KL. 10.15 – 11.00 Anne Sofie Tiedemann Dal og kunsthistoriker Louise Estrup præsenterer deres arbejde med Karen Blixens liv og værk for os og fortæller om, hvordan vi i dag kan blive inspireret af Karens Blixens person
kl. 11.00 – 12.15 Rundvisning på Karen Blixen museet inkl. den nye særudstilling og parken
kl. 12.30 – 13.00 Frokost i museets café
kl. 13.00 – 13.30 Aktivering af deltagerne i en lille samtalesalon omkring vores arbejde med peronbåren og stedbunden historie faciliteret af Rikke fra MiD
kl. 13.30 – 14.30 Oplæg ved Louise Bugge fra JF Willumsens Museum, om deres (nye)udstillingsstrategi, om deres undervisning og læringsprogram, og om formidling med fokus på det processuelle.
Det hele med udgangspunkt i Willumsen, samlingen, museets beliggenhed og udfordringerne med det og deres overvejelser om det.
kl. 14.30 – 15.00 Opsamling af dagen, dialog, spørgsmål og slut ved Rikke fra MiD.

Tilmelding er nødvendig og skal ske SENEST onsdag den 4. september kl. 12.00 hos Rikke Johansen Smidt på rij@viborg.dk eller 22640952