Temadag om Projet Voyager

 • Temadag tirsdag den 9. november kl. 9.30 til 14.30 på Frello skolen, Ortenvej 64, 6800 Varde
 • Pris: 100 kr. som dækker forplejningen på dagen – inkl. frokost
 • Tilmelding: Senest d. 1/11 2021 via mail til: TR@VardeMuseerne.dk

Naturvidenskab på et kulturhistorisk museum? Det kan man da ikke.” Jo, det kan man. Det kan du – og det er fedt!

Kom og hør, hvordan vi fra Projekt VOYAGER griber det an, når vi kombinerer naturvidenskab og kulturhistorie i vores formidling til elever fra udskolingen og gymnasier.
Projekt VOYAGER udvikler undervisning og formidling i samarbejdet mellem museer, folkeskoler og gymnasier.
Ved at arbejde i krydsfeltet imellem naturvidenskab og Kulturfag, bibringer vi formidlingen og lærernes undervisning et skud virkelighed, mens eleverne opdager nye veje i forhold til deres egen uddannelse og erhvervsvalg.

Læs mere om projektet på www.VOYAGERscience.dk

Du kan downloade hele temadagens program herunder:

Kom med på Studietur i oktober!

Længe har vi i MiD gået og set tiden an: kan vi lave studietur i år? Og svaret er nu JA! Vi griber derfor chancen og indbyder til studietur i eget land. Det er med kort varsel, men vi håber der sidder 20 MiD medlemmer derude, der længes efter faglige input, godt selskab og spændende, museale oplevelser. Studieturen er planlagt til den 25. og 26. oktober i år

Programmet:
Mandag den 25. oktober

 • Kl. 10.30 Fælles kørsel fra Vejen
 • Kl. 11.30 Tirpitz – se museet og oplæg fra formidler
 • Kl. 13 Frokost – der eller ude ved Flugt – Anja Høegh fra Vardemuseerne viser rundet og fortæller om det kommende museum og tankerne bag
 • Kl. 15.30 kørsel mod Vadehavscentret
 • Kl. 16 Vadehavscentret – se stedet og tale med formidler
 • Kl. 17.30 Indkvartering på Vandrehjem
 • Kl. 18 byvandring – med Vægterne eller skoleformidling
 • Kl. 19 Aftensmad

Aftensmad: vi besøger en fantastisk lille restaurant, som åbner kun for os.
En middag koster 250 kr. og 500 kr. for vinmenu.

Tirsdag den 26.oktober

 • Morgenmad på vandrehjemmet
 • Kl. 9.30 Jakob Riis og Heksemuseet – se stedet og møde formidler
 • Kl. 11.15 Ribe Kunstmuseum – se museet og møde formidler
 • Kl. 12.45 Frokost
 • Kl. 13.30 Kørsel til Vejen
 • Kl. 14.10 Vejen Kunstmuseum- se museet og møde formidler
 • Kl. 16.30 Farvel og tak

Alt det praktiske
Vandrehjem:
– 515 kr. for enmandsværelse
– 320 kr. pr. person for et dobbeltværelse
– 225 kr. pr. person hvis man sover 4 sammen

Beregn derudover 70 kr. for sengetøj og håndklæder

Vandrehjemmet har også 6 hotelværelser hvor prisen er 995 kr. inklusiv sengetøj

Morgenmad på vandrehjemmet er 85 kr. pr. person

Vi håber, at alle har lyst til at spise sammen og også sove det samme sted.

Tilmelding senest 1. oktober til Karen Bech Jessen på kbj@trapholt.dk

AFLYST! MiD og Øhavsmuseet inviterer til en eksklusiv temadag om deres nye udstillinger

Mandag den 20. september kl. 10.30 til 14

Museet beskriver sig selv således:

”En museumsoplevelse om dig og naturen

Øhavsmuseet er det første museum i Danmark, der sætter DIG i centrum. Ikke genstande og lange tekster. Besøger du Øhavsmuseet garanterer vi, at du får en masse oplevelser og erfarer, hvordan du, og måske også dine venner og din familie reagerer på naturens forskellige stimuli. Er vi heldige, vil du også lære nyt om stenalderen, Det Sydfynske Øhav eller om moseofringer i jernalderen. Men det er dig og din oplevelse af naturens påvirkning, der er og bliver vigtigst.”

Kom og hør tankerne bag det helt nye Øhavsmuseet, hvor gæsten er i centrum,
og hør om deres erfaringer efter de tre første måneder.

Dagens program
Kl. 10.30: velkommen ved MiD
Kl. 10.45: introduktion til museet ved Mette B.J. og Paul Baltzer Heide
Kl. 11.15: vi ser udstillingen
Kl. 12.15: frokost
Kl. 13.00: spørgsmål og dialog + opsamling (ved MiD)
Kl. 14.00: farvel og tak for i dag 🙂

Pris: gratis for MiDs medlemmer inkl. frokost. Øvrige 350 kr. inkl. frokost.  
Tilmelding er nødvendig og sker via MiD ved at skrive til rij@viborg.dk senest onsdag den 15. september kl. 16.00.

Vi mangler bidrag til MiD Magasinet nr. 43

MiD-Magasinet #43 udkommer som trykt version og selvom vi mangler artikler så håber vi, at det kan ske til november 2021.

Temaet er: De yngste museumsbrugere.

Inden for de sidste år synes fokus rettet mod de mindste museumsbrugere 0-6 år, måske i lyset af de
styrkede pædagogiske læreplaner, der trådte i kraft midt i 2018 og diverse statslige kulturpuljer til de
mindste brugere.

Artiklerne i det kommende MiD-magasin skal sætte spot på, hvad vi formidler til dem. Hvordan vi gør det? Hvordan byder museerne ind med museumsundervisning, der supplerer og understøtter den styrkede pædagogiske læreplan? Hvad er erfaringerne omkring partnerskaber med indskoling og daginstitutioner?

Har du lyst til at dele dine/jeres erfaringer om formidling til de mindste museumsbrugere så send en kort
synopsis på max. 400 anslag inden 1. september 2021 til merete@essenbek.dk.  Efter deadline udvælges
forfatterne og endelig deadline på færdige artikler er 1. oktober 2021.

MiD Magasin Nr. 42 er “på gaden”

Så er vi endelig klar med MiD Magasin nr. 42: Formidlingsløsninger i en krisetid

For første gang prøver MiD kræfter med en digital udgave af det traditionelle MiD Magasin. Syv skribenter præsenterer formidlingsprojekter, som enten måtte gentænkes grundet corona, eller som opstod i kølvandet på coronakrisen. Det er spændende og inspirerende læsning som atter beviser, at de kulturelle og kreative fag er omstillingsparate og ikke så let lader sig slå ud.

Alle medlemmer af MiD har i denne uge modtaget invitation til generalforsamling, hvor link og kodeord til magasinet også var indsat. Har du af forskellige årsager ikke modtaget denne mail, så skriv til kasserermid(at)gmail.com

Ønsker du adgang til at læse bladet – og modtage fremtidige MiD Magasiner – er du velkommen til at melde dig ind i MiD. Læs mere om indmeldelsesprocedure her: museumsformidlere.dk/medlemskab/

Og til jer, der allerede er medlemmer, ønsker vi god læselyst!

Generalforsamling 2021

MiD afholder generalforsamling onsdag den 23. februar kl. 14 – 15.30. Grundet den stadig florerende virus, afholdes generalforsamlingen digitalt. Der er udsendt link til zoom til alle aktive medlemmer. Har du af den ene eller anden årsag ikke modtaget en mail med indkaldelse, så send en mail til kasserermid(at)gmail.com

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være næstformanden i hænde senest 20. februar. Send til Mie Ellekilde – mie(at)vestmuseum.dk

Da generalforsamlingen foregår digitalt, får vi ikke lejlighed til at besøge et af vores spændende kollegamuseer, men vi har krydret dagsordenen med tre små oplæg.

Dagsorden for Generalforsamling
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning v. næstformand Mie Ellekilde
3) Kort oplæg ved Suzanne Damgaard Taylor, Billedskolen Horsens
4) Regnskab til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen indstiller, at vi bibeholder 350 kr.
6) Indkomne forslag
7) Kort oplæg ved Jesse-Lee Costa Dollerup, Skoletjenesten i Museum Vestsjælland
8) Valg til bestyrelse
Merete Essenbæk, Jakob Stig Nielsen og Henrik Sell på valg – alle ønsker at genopstille
Karen Bech og Rikke Johansen Smidt på valg som suppleanter – begge ønsker at genopstille
9) Kort oplæg ved Karen Bech, Trapholt
10) Eventuelt

Vel mødt!
Venlig hilsen
Bestyrelsen i MiD

Har du lyst til at bidrage til det kommende MiD-magasin?

2020 er et år af “for første gang”. Hos MiD betyder det, at det næste nummer af MiD Magasinet rent ekstraordinært bliver en web-udgivelse.

Temaet er ”Digital formidling i en krisetid”.

Vi søger 10-12 artikler om hvordan museerne i Danmark har brugt online redskaber til at holde sig synlige og formidle udstillinger, arrangementer, talks, lave undervisning osv. til deres brugere i coronaperioden eller andre krisetider – f.eks. langtidslukninger. Hvilke tiltag har I opfundet “on the run” og hvilke positive eller negative erfaringer har I gjort jer? Hvilke løsninger er taget i brug og bliver nogle af løsningerne permanent indarbejdet i museets fremtidige formidling?

Der er deadline på synopsis på max. 15 linjer den 15. september 2020. Inden 1. oktober 2020 vælger redaktionen hvilke forfattere, der skal skrive til web-magasinet. Deadline på færdige artikler er 1. november 2020. Magasinet offentliggøres for medlemmer den 10. december 2020.

Send jeres synopser til redaktør Merete Essenbæk på mees(at)msj.dk.

Usikker på, hvad rammerne for en MiD artikel er? Så tjek vores skrivevejledning her.

OBS: AFLYST! Der vil blive meldt en ny dato ud! Temadag om projekt Voyager – naturvidenskab og STEM-fag på museer

Naturvidenskab og STEM-fag på museum?

Bliv inspireret og hør om erfaringerne fra Projekt VOYAGER, der har arbejdet med at kombinere naturvidenskab og kultur i formidlingen til folkeskoler og gymnasier.

Projektet “VOYAGER – fra grundskole til erhvervsvalg”, inviterer til temadag om fokus på at inddrage Naturvidenskab via STEM-fagene, Science, Technology, Engineering and Mathematics, i formidling af kultur og historie på museerne. I løbet af dagen besøger vi både en moderne folkeskole og to lokale museer, hvor deltagerne undervejs både vil skulle lytte og deltage aktivt. Vi møder både folke skolelærere og museumsformidlere, som har arbejdet med at kombinere natur- og kulturfagene i deres undervisning og formidling.

Som deltager får du bl.a. helt konkrete eksempler på:

Hvor og hvordan STEM-fagene kan inddrages I historie og kulturformidling Hvordan STEM-fagene kan bidrage til at gøre historien mere levende og nærværende, både for museumsgæsten og for eleven, som er på besøg med sin klasse. Hvordan man kan lykkes med at gøre museet relevant for lærernes årsplaner, bla. i forhold til de nye eksamensformer i både kultur- og naturfagene.

Tid:
Onsdag d. 28. Oktober 2020, kl. 09:30 – 15:00.
Sted:
Sct. Jacobi skole, Pramstedvej 10c, 6800 Varde. Vi spadserer derfra til hhv. Museum Frello og Varde Artillerimuseum.
Pris:
Gratis for medlemmer af MID og partnere i projekt Voyager. Øvrige betaler 100 kr.- inkl. frokost og kaffe.
Tilmelding: Senest d. 21/10 2020 til Troels via mail: TR(at)VardeMuseerne.dk

Projekt VOYAGER er støttet af Region Syddanmark.

Temadag om SoMe

FULDT BOOKET: Temadag om SoMe –
Museernes brug af SoMe i undervisningen til børn og unge

Mandag den 31. august inviterer MiD og Skoletjenesten til en fælles temadag på Statens Museum for Kunst.
Kom til en inspirerende dag, hvor SoMe bliver diskuteret ud fra forskellige vinkler, og hvor der er plads til både at få faglig viden, inspiration, deltage i diskussioner og netværke på tværs af fagligheder og landsdele.
Punktet ”Nye værktøjer” er tænkt som et ”åbent call”, hvor I kan komme med jeres bedste erfaringer med brug af SoMe under corona, erfaringer I tænker kan bruges fremover. Vi slutter af med at dele dagens oplevelserne i en uformel samtalesalon og en dialog i plenum.
Vi vil garantere, at alle formidlere vil tage inspireret hjem efter denne dag.

Programmet er:

Kl 10.00 Velkomst med kaffe
Kl 10.25 Et teoretisk indlæg om SoMe på museerne og børn og unges brug af medier ved Kirsten Drotner, professor og leder af forskningsprojektet Vores Museum
Kl 11.30 Diskussion i grupper om oplægget
Kl 12.00 Frokost og netværk
Kl 12.45 Strategier og gode ideer til SoMe og hvordan det bruges på Statens Museum for Kunst ved Jonas Schmidt, leder af digital enhed på Statens Museum for Kunst
Kl 13.45 Nye værktøjer- nye veje- bedre løsninger: Eksempler fra museer som under corona har fundet nye og måske bedre måder at bruge SoMe løsninger i formidlingen til børn og unge
Kl 14.30 Opsamling i grupper og afslutning
Kl 15.00 Farvel

Temadagen afholdes på Statens Museum for Kunst i det ny auditorium
Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48-50
1307 København K

Dagen er inklusive formiddags- og eftermiddagskaffe samt frokost.
Temadagen er gratis for MiDs medlemmer såvel som ikke-medlemmer.
Der opkræves et gebyr på 350 kr. ved ikke fremmøde uden forudgående aflysning.

ARRANGEMENTET ER FULDT BOOKET

Tilmelding skal ske til Merete Essenbæk, MiD mees(at)msj.dk eller tlf. 3080 2687 senest 20. august.

Hvis I har nogle gode praksis eksempler på brug af SoMe i undervisningen af børn og unge, som I gerne vil dele, så skriv det på ved tilmeldingen.

Der er plads til max. 30 deltagere og tilmelding sker efter først til mølle-princippet

MID FORMIDLERPRISEN 2019 – SE DE 12 KANDIDATER

MiD ønsker at bringe de bedste formidlingsprojekter frem i lyset og uddeler derfor også i år MIDs FORMIDLERPRIS.

Prisen gives til et særligt inspirerende og vellykket museumsformidlingsprojekt, og vinderen kåres på ODMs Formidlingsseminar 2020 mandag den 2. marts.

De 12 kandidater til MIDs FORMIDLERPRIS 2019

 • “Stumfilm.dk: Digitalisering og formidling af Danmarks tidligere filmhistoriske arv”, Det Danske Filminstitut
 • “Historier i højhuset”, Forstadsmuseet, Brøndby Strand
 • “Jagten på fortiden”, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
 • “Kunsten Kreativitarium”, KUNSTEN Aalborg
 • “I blinde”, Medicinsk Museion
 • “Levende kunst”, Nuuk Kunstmuseum
 • “Museumsekspeditionen”, Useeum, bl.a. Roskilde Museum
 • 3 outreach projekter: “Laboratorium for kreativ læring”, “Forglem mig ej” og “Arken ART & TECH LAB”, ARKEN Museum
 • “Soldaternes fortællinger”, Museerne i Fredericia
 • “Kysten er klar”, Museum Østjylland
 • “Den sorte boks”, Svendborg Museum
 • “Alkymistens Laboratorium”, Vendsyssel Kunstmuseum

De 12 kandidater er indstillet af formidlere rundt omkring i landet – læs mere om dem her:

“Stumfilm.dk: Digitalisering og formidling af Danmarks tidligere filmhistoriske arv”, Det Danske Filminstitut, 2019-2023
Fra omkring 1910 og ti år frem var dansk film blandt verdens førende både forretningsmæssigt og kunstnerisk. Nu bliver dansk films guldalder vakt til live på stumfilm.dk, hvor alle kan følge med i digitaliseringen af over 400 film fra perioden 1897-1928 – det vil sige alle bevarede danske stumfilm. Man kan både streame filmene og se bl.a. plakater, fotografier og tematekster, og med tiden også manuskripterne og datidens anmeldelser. Alt er gratis og globalt frit tilgængeligt.
Læs mere: Stumfilm.dk

“Historier i højhuset”, Forstadsmuseet, Brøndby Strand, maj 2019
Indenfor få år skal fem af Brøndby Strands 12 ikoniske højhuse rives ned pga. miljøgiften PCB, og et stykke Danmarkshistorie fra 1960erne er på vej væk. For at formidle deres historie, rykkede museet midlertidigt ind i et af højhusene, og i samarbejde med boligselskaber, boligsociale indsatser, Europæisk Etnologi (KU) og beboere blev der sat fokus på den materielle og immaterielle kulturarv; højhusenes historie, arkitektur, kultur og de levede liv.

“Jagten på fortiden”, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum (landsdækkende projekt), 2019-2021
Danskerne skal på opdagelse i deres lokale herregårdsområder, og på en ny hjemmeside kan skoler finde gratis undervisningsfilm og inspiration til undervisning i deres lokale herregårdsområde. Projektet vil aktivere de gamle herregårdsområder, inddrage lokalbefolkningerne og give folk adgang til den kulturarv, som i mange tilfælde ligger lige foran dem, uden at de egentlig kender til den. Projektet udbredes fra 7 fyrtårnsherregårde og vil i samarbejde med Film & TV Compagniet skabe digital museumsformidling med national rækkevidde.
Læs mere her

“Kunsten Kreativitarium”, KUNSTEN Aalborg, 2018-2021
Kreativitarium er både workshops og kreative zoner på museet, workshops på børnehaver, skoler og familier i 15 byer, og deling af viden om kreativitet med lærere, pædagoger og museumsansatte. Projektet fokuserer på tid uden skærme, på familietid og kreativitet, der ikke skal følge en opskrift. Hver dag er Kreativitarium i kontakt med børn, der bruger en ny side af sig selv og (gen)finder sin egen skaberkraft. Kreativitarium gør kunst vedkommende og relevant og er med til at skabe gode børneliv.
Læs mere her

“I blinde”, Medicinsk Museion, udstillingen åbnede 7. februar 2019 og er fortsat åben
Udstillingen ”I blinde” er ikke tænkt for øjet. Udstillingen handler om kommunikation i to temaer: 1. den nyeste udvikling af elektroniske medier, der er kommet mennesker med blindhed og nedsat syn til gavn og 2. historien om udviklingen af et skriftsprog for blinde, der har en særlig dansk vinkel. Ambitionen har været at skabe en udstilling, der kunne opleves uden brug af synssansen. Trykte tekster er derfor fraværende, og alle gæster skal benytte sig af lydmediet, hvis de vil vide mere om de udstillede genstande.

“Levende kunst”, Nuuk Kunstmuseum, Grønland, 18. maj – 18. september 2019
Makeupartist Natascha Pedersen er en af de store influencers i Grønland, som ofte arbejder med spillet mellem det traditionelle og moderne. I dette projekt transformerede og levendegjorde Natascha Pedersen nogle af Grønlands bedste værker til looks på levende modeller. Projektet tiltrak et lokalt ungt publikum, havde internationalt rækkevidde og fungerede som et signal til de lokale kulturskabere om at museet også er et sted at finde inspiration – og billeder af de levendegjorte værker fungerede virkelig godt på sociale medier.

“Museumsekspeditionen”, Useeum, bl.a. Roskilde Museum (fandt sted over hele landet), 5. juni – 18. august 2019
MuseumsEkspeditionen var en sommerferieaktivitet for børnefamilier, der holdt ferie i Danmark. Ekspeditionen inviterede målgruppen til at spille museumsappen Useeums formidlingsspil otte forskellige steder i Danmark. Der blev udloddet sponsorerede præmier for i alt 40.000 kr. De forskellige missioner er skabt til at gøre det at besøge museer med børn til en oplevelse, der består af leg, læring, samtale og sjov. MuseumsEkspeditionen er også et eksempel på, hvordan museer ved at arbejde sammen kan tiltrække kommercielle samarbejdspartnere.
Læs mere: useeum.com

3 outreach projekter: “Laboratorium for kreativ læring”, “Forglem mig ej” og “Arken ART & TECH LAB“, ARKEN Museum, 2016-2018 (i drift fra 2019)
Projekterne er kørt i skoler, plejecentre, Ishøj Bycenter m.m. på Vestegnen. De tre projekter er alle en del af ARKEN Undervisnings strategi og vision om outreach og nye partnerskaber, der har inklusion og diversitet som mål og formål.

 • Laboratorium for kreativ læring: Her er der udviklet bæredygtige kreative laboratorieforløb kaldet K-LABs. Undervisning varetages af skolelærer og museumsunderviser i partnerskab.
 • Forglem mig ej: Projektet viste, hvordan kunstnerisk stimulering kan påvirke livskvaliteten positivt for sårbare ældre og demente.
 • ART & TECH LAB:  ”KUNSTEN at hacke fakers, trolde og haters – Disinformation, misinformation og propaganda i digital ungdomskultur.”  Et undervisnings- og oplysningsprojekt, som skal forebygge polarisering og ekstreme tendenser.

Læs mere: arken.dk/projekter og arkenacademy.com

“Soldaternes fortællinger”, Museerne i Fredericia, juli 2019
En anderledes formidling af soldaterliv. Øjenvidneberetninger fra soldater, der deltog i Fredericia-Slaget 1849 – formidlet med sammenhæng til nutiden, bl.a. via samarbejde med Fredericia Kommune, De Danske Forsvarsbrødre og Fredericias veterankoordinator. ”Soldaternes fortællinger” bestod både af en plancheudstilling med skildring af soldaterskæbner via breve, en debataften, hvor et panel sammenkædede nutid og fortid via 1849-breve og nutidige videointerviews, samt en børneaktivitet på Fredericias Vold: Soldat for en dag.

“Kysten er klar”, Museum Østjylland, februar – december 2019
På Djursland spiller kysten en kæmpe rolle i mange menneskers liv, og det har den gjort til alle tider – og de 0-6-årige skal kende til deres lokalområde.  I ”Kysten er klar” blev 4000 billedbøger med afsæt i Norddjurs kulturhistorie gratis uddelt til de 0-6-årige i Norddjurs kommune. Ca. 1300 små museumsgæster; både familier og institutioner, har også deltaget i arrangementer med bl.a. musik, bål, rim og fiskedissektion. Arrangementerne blev lavet i samarbejde med Via – pædagoguddannelsen Grenaa, Kattegatcenteret og Kyst- og Fjordcenteret.

Læs mere her
Hent billedbog og lydfiler

“Den Sorte Boks”, Svendborg Museum, 2018-2019
”Den Sorte Boks” er en ombygget 20 fods container, som er ubemandet, selvforsynende med strøm (solceller) og programmeret til at åbne hver dag kl. 8 og lukke ned igen kl. 21. Boksen er gratis at besøge. ”Den Sorte Boks” er et mobilt og fleksibelt museum, der formidler historie, der hvor historien skete. Hver ny placering ledsages af en ny lokalhistorisk udstilling i containeren. Udstillingerne laves i samarbejde med lokale arkiver, beboergrupper og institutioner og fokuserer på historier, der ikke er blevet fortalt før, og som kan forbinde den lokale historie med ”store” historie.

“Alkymistens Laboratorium”, Vendsyssel Kunstmuseum, Skovgaard Museet, Vejle Kunstmuseum, J.F. Willumsens Museum, september 2018-maj 2020
”Alkymistens Laboratorium” reflekterer over alkymistens samlinger og laboratorier i et magisk sanseligt univers, hvor børn og deres voksne inviteres til at gå på opdagelse, udforske og til selv at skabe. Med inspiration i alkymien har billedkunstner Cecilia Westerberg skabt en udstilling, hvor videnskab, kunst og magi blandes med fiktive fortællinger og reelle fakta. Udstillingen er bygget op om fire rum, der afspejler alkymistens stræben efter at transformere laverestående materialer til det ypperste: Guldet.
Læs mere her