Seminar: Håndværk i Folkeskolen

Seminar: Håndværk i Folkeskolen

Sted: Frilandsmuseet (teatersalen) indgang via Højskolevej 19, 2800 Lyngby

Dato: torsdag d. 24. september kl. 10-15

Pris: gratis

Deltagere: uddannelsesinstitutioner, kommuner, skoler, museer og andre kulturinstitutioner med interesse for Håndværk og Design.

Faget Håndværk og Design er blevet styrket i Folkeskolen. Vi kommer til at mangle håndværkere i fremtiden, hvis vi ikke får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Nationalmuseet har i samarbejde med Realdania de sidste to år drevet projektet Håndværk i Folkeskolen, som er et forsøg på at styrke museernes samarbejde med folkeskoler, erhvervsuddannelser og private aktører inden for håndværk.

En håndfuld projekter har sat fokus på materialer, teknikker og bygningskultur landet rundt. Håndværk i Folkeskolen har sat samarbejder i gang på Hjerl Hede, Bornholms Museum, Kystliv Holbæk, Museum Sønderjylland, EUC Nordvestsjælland og Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk, Frilandsmuseet – Det Gamle Danmark og Flynderupgård i Helsingør.

På dette seminar kan du få inspiration til, hvordan man kan lave nye tilbud til skolernes undervisning i Håndværk og Design i samarbejde med et museum. Hvilke udfordringer er der og hvad er det museerne kan bidrage med i samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv?

Program

9.30-10.00 Ankomst med kaffe Kl. 10 Velkomst i teatersalen

Oplæg:

 • Michael Gyldendal, Frilandsmuseet
 • Ture Møller, Carsten Hvid, Kystliv Holbæk og Julie Becher (Chef for Fagcenter for Læring og Trivsel Holbæk Kommune)
 • Sanne Steenberg Hansen, Bornholms Museum
 • Nikolaj Kirk, Hjerl Hede
 • Maiken Bjørnholt, M/S Søfart
 • Frokost og rundt på Frilandsmuseet 12-13.30

Oplæg: 13.30-15

 • Anders Lykke Nielsen, EUC Nordvestsjælland
 • Ida Wettendorff & Anne-Mette Hermansen, Helsingør Kommune
 • Rikke Hyldahl Homann, læringskonsulent Børne- og Undervisningsministeriet

Tilmelding til seminaret: michael.gyldendal@natmus.dk

Projektet er støttet af Realdania.

Indstilling til MiDs Formidlerpris 2019

INDSTILLING TIL MiDs FORMIDLERPRIS 2019

Kender du et projekt, som er kvalificeret til MiDs Formidlerpris 2019?

Gør din indflydelse gældende ved at byde ind med det formidlingsprojekt eller formidlingsmæssige tiltag, som du ønsker at nominere til MiDs FORMIDLERPRIS

Baggrunden for prisen
MiD arbejder for synlighed, vidensdeling og netværk indenfor formidling på danske museer.  Erfaringsmæssigt må vi erkende, at der bliver lavet mange inspirerende og vellykkede formidlingsprojekter – store som små – rundt om i landet, som desværre foregår uden særlig offentlig bevågenhed.
MiD vil gerne bringe de bedste formidlingsprojekter og/eller tiltag frem i lyset og påskynde én vinder ved det årlige ODM formidlerseminar. Derfor uddeler vi MiDs FORMIDLERPRIS 2019. Vi håber at prisen vil motivere og inspirere landets museumsformidlere.

Indstillingskriterier
Dit indstillede projekt eller formidlingstiltag skal have fundet sted i løbet af 2019. Det kan være et omfattende og langsigtet projekt eller tiltag, eller det kan være mindre i omfang med kort og intensiv varighed. Enkeltpersoner eller museer som institution kan ikke indstilles til nominering.
Formidlingsprojektet eller tiltaget skal ifølge dit synspunkt være
Vedrørende • Relevant • nytænkende

– enten i forhold til indhold, arbejdsmetode, målgruppe eller samarbejdspartnere, hvilket vi beder dig gøre rede for i din begrundelse.

Indsend en kort beskrivelse af projektet (maks 1000 anslag) samt dine begrundelser (maks 1000 anslag) for hvorfor netop din nominering fortjener prisen.

Du kan indstille i alt 3 projekter eller tiltag. Du må gerne indstille egne projekter.

 1. Indstil dine nomineringer indtil 20.2.2020 ved brug af dette skema som sendes til bp@aros.dk
 2. Der nomineres tre blandt de indsendte projekter. Heraf vælger bestyrelsen ET vinderprojekt.
 3. Præsentation af de tre nominerede samt prisuddelingen til vinderprojektet finder sted på ODM formidlerseminar i Horsens 2.-3. marts 2020.

Udvælgelsesprocessen
På baggrund af ovenstående kriterier vurderer og vælger MiDs bestyrelse et vinderprojekt blandt de indsendte projekter og tiltag.

OBS: VEDHÆFT MEGET GERNE MINIFILM ELLER BILLEDMATERIALE VEDR. PROJEKTET/TILTAGET. MATERIALET VIL BLIVE VIST I FORBINDELSE MED EN EVT. NOMINERING PÅ ODMs FORMIDLINGSSEMINAR 2020.