Temadag på Nyåbnet museum: Flugt

Kom og se de splinternye udstillinger om at være flygtning. Det nye museum i Oksbøl er verdens første museum for flygtningehistorier og er placeret præcist samme sted hvor 35.000 tyske flygtninge boede efter Anden Verdenskrig.

Temadag på Flugt – nyåbnet museum i Oksbøl.
Den 24. august kl. 10.30 – 14.30
Tilmelding efter først til mølle til Karen Bech, kbj@trapholt.dk  senest den 12. august. Max deltagerantal er 30 personer.
GRATIS for MiD-medlemmer. Andre: 200 kr.
Sted: FLUGT- Refugee Museum of Denmark, Præstegårdsvej 21, 6840, Oksbøl

Museet tilbyder en samlet introduktion til det nye museum FLUGT- refugee Museum of Denmark, som er tegnet af Bjarke Ingels Group. Vi skal derefter opleve museet på egen hånd og bagefter diskutere hvordan man er aktivistisk på museerne og hvad den rolle føre med sig fremover? Undervejs serveres en let frokost.

I programmet er der tid til et oplæg på ca 15 min fra to af de tilmeldte med fokus på samme eller lignende samtids problematikker.
Skriv til Karen Bech, hvis du har mod på at holde et lille oplæg.

10.30 Velkomst, kaffe og brød
10.45  Oplæg  om FLUGT, temaer i museet og aktivisme
11.30 Se udstilling + refleksionskort
12.40 Frokost
13.15 Dialog om FlUGT og aktivisme
13.45 Oplæg fra andre museer der arbejder med aktivisme
14.15 Afrunding
14.30 FarvelTEMADAG: ARKÆOLOGI OG NATURFAG PÅ SKEMAET

NB: Tidspunkt ændret! Flyttes til efter sommer. Ny dato følger. Sted: Bevaringscenter Sønderjylland, Rødekro.
GRATIS for MiD-medlemmer. Andre: 200 kr.

Undren? Børn ser på oldtiden gennem et mikroskop

Magasingenstande, samlinger, udgravninger og konservatorernes arbejdsopgaver er normalt ikke direkte tilgængeligt for skoleelever. Men hvorfor egentlig ikke?

Der bliver brugt både relevante naturvidenskabelige metoder og fag, som danner grundlag for forståelsen af genstande, deres bestanddele, konservering og fortolkning af Danmarkshistorien. Hvorfor ikke bruge fagene og metoderne i praksis, så eleverne får en førstehåndsforståelse og tydelig indsigt i vores kulturhistorie?

På temadagen deler vi erfaringer med udvikling af undervisningsforløb i arkæologi, konservering, bevaring og naturfag til både grundskolen og ungdomsuddannelser.

Tilmelding:
Har du lyst til at bidrage med en erfaring, så send et par linjer om dit oplæg, eller vil du deltage i temadagen, så meld dig til ved: Merete Essenbæk, mees@msj.dk