Teknologi som formidlingsværktøj

Det foregår den 22. august klokken 10-16.30 i Auditoriet og Foyeren på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

På seminaret får du et overblik over de mange muligheder for at anvende teknologi i museumsformidling. Hvad hedder teknologierne, hvad kan de (prøv selv!) – og hvor er faldgruberne?

Keynote speaker er Andrew Lewis fra Natural History Museum i London. Han vil tale om spændfeltet mellem data, information og teknologi.
Derudover vil vi sætte spot på den nye udbudslov gennem et oplæg ved Jeppe Lefevre Olsen, advokat og partner ved Kromann Reumert.

Læs hele programmet

Det er gratis at deltage for medlemmer af MMEx ellers koster det 695 kr. eks. moms at deltage.

Kom til Jelling og vær med til at fejre udgivelsen særnummeret af efterårets MiD Magasin

NORDIC INSPIRATION – FRESH APPROACHES TO MUSEUM LEARNING

Magasinet er resultatet af et tæt samarbejde mellem museumsformidlerforeninger i norden – et netværk, der åbner døren for nye kontakter, samarbejdsmuligheder og videndeling mellem museumsformidlere i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island!

Kom og hør om netværket og samarbejdet på tværs af de nordiske lande.

Dagen er arrangeret i samarbejde med Kongernes Jelling, der giver et spændende indblik i det nye oplevelsescenters tilblivelse og formidling og lægger op til en diskussion af centrets muligheder og udfordringer.

Dato: 8. december 2015nordic

Tid: kl. 10.30-15.30

Program:

  • 10.30-11: Ankomst og kaffe
  • 11-12.30: Nordisk museumsformidling
  • 12.30-13: Frokost (Vikingekølle)
  • 13-15.30 (kaffepause inklusive): Kongernes Jelling

Sted: Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling

Tilmelding: dgl@oesm.dksenest d. 1.12.

Gratis for MiD-medlemmer. Er du ikke allerede medlem, kan du tegne et medlemskab for 2016 i forbindelse med tilmeldingen og deltage gratis og modtage det nye magasin: 300 kr.

Deltagelse i temadag for ikke-medlemmer: 350 kr.

Yderligere information: Dorthe Godsk Larsen, dgl@oesm.dk/ 27 268 388

 

MiD, Museumsformidlere i Danmark og Nationalt netværk af skoletjenester sætter ”partnerskaber” under lup med en temadag på HEART i Herning, november 2014.

Partnerskaber er det nye buzz word, men hvordan får vi dem realiseret og gjort bæredygtige? Det er der næsten lige så mange modeller til, som der er kulturinstitutioner, skoler og kommuner, store som små. Modeller der skal udvikles og fastholdes af en række mennesker med forskellige baggrunde og fagligheder. Kommunerne spiller en stor rolle, ikke mindst i forhold til prioriteringerne med den åbne skole, strategisk og økonomisk.

Oktober 2014 udkommer MID MAGASIN, med temaet partnerskaber. Her giver undervisningsansvarlige fra 11 museer og andre kulturinstitutioner deres bud på, hvordan de samarbejder med skoler, andre institutioner og kommuner. Vi har inviteret en række af folkene bag artiklerne til at fortælle om deres erfaringer på landsplan. Med afsæt i oplæggene vil vi i fælles skab udarbejde mindmaps og organisationsmodeller, der synliggør de muligheder et partnerskab kan have for kulturinstitution, skole og kommune. Store som små.

Målgruppe: Alle aktører fra kommuner, kultur- og undervisningsinstitutioner der gerne vil have inspiration til at tage første eller næste skridt i forhold til et bæredygtigt partnerskab.

Tid: Onsdag 19. november, kl. 10.00 – 15.00

Sted: HEART, Herning Museum of Contemporary Art

Pris: Deltagelse gratis incl. frokost, kaffe/te, kage

Du kan finde oplæg og sammenfatning fra temadagen her

Program:
Dagens program vil veksle mellem oplæg, inputs fra deltagere og workshop.
10.00 – 10.20 Ankomst, kaffe og morgenbrød
10.20 – 10.30 Velkomst og program for dagen
10.30- 12.10
· Folkeskolereformen som afsæt for praksisfællesskaber
Oplæg: Partnerskabskompetencer. Relevans? Et ligeværdigt ejerskab for alle implicerede
parter?
v. Kit Lindved Sværke, kunstformidling og undervisning, Museet for Samtidskunst
· Man lærer ikke bare noget om den anden – man lærer også noget om sig selv
Oplæg: Matchmaking. Inddragelse af unge i regeringens børne og – ungestrategi.
v. Sidsel Risted Staun, museumskonsulent, Kulturstyrelsen
· Den 2. skole – Nationalmuseet adopterer skoleklasser
Oplæg: Hvordan kan museer være med til at løfte de faglige mål i folkeskolen?
v. Mette Bortiz, overinspektør undervisning og udstilling, Nationalmuseet
· Hvorfor er der ikke en facitliste til kunstoplevelsen?
Oplæg: Tværfaglig brobygning. Havet og mennesket. Materialesamling, redskaber og udfordringer.
v. Anne Mette Hønke, undervisning og formidling, ARoS
· På sporet af kunsten – aktiv kunstoplevelse i Birk Centerpark
Oplæg: Elever og undervisere som medudviklere. KIE modellen, sæt vantænkning på standby!
v. Anja Lemcke Stær, formidlingsinspektør, Hearth
12.10 – 13.00 Frokost
13. 00 – 14.30
· Tværfaglig og tværinstitutionelt partnerskab
Oplæg: Museum, kommune og skole. Oplæg tilrettelagt som workshop for deltagerne.
v. Dorthe Godsk Larsen, undervisning og formidling, Koldkrigsmuseum Stevnsfort ,
· Kulturbussen. Ud af skolen – ind på museerne
Oplæg: Transportudfordringer! Kulturoplevelser på tværs af kommuner og museer.
v. Katrine Noes Sørensen, udviklings- og undervisningsansvarlig, Museum Vestsjælland
· Kulturtjenesten – at løfte i fællesskab
Oplæg: Kommunikation, strategi og netværk. Kulturambassadører og flerstrenget videndeling.
v. Signe Chr. Dalsgaard, udviklingskoordinator for Kulturtjenesten, Lolland, Guldborgsund og
Vordingborg.
14.30-15.00 opsamling og afslutning

Tilmeldingsfrist: 10. november 2014. Tilmelding og øvrige spørgsmål til programmet, mail til Tine Seligmann, Tine@samtidskunst.dk

TEMADAG
Etiske udfordringer og etiske fordringer i museumsformidlingen
Der stilles i disse år større og større krav til museumsformidling og museumsundervisning, idet museer i stigende grad beskæftiger sig med kontroversielle eller følsomme emner som f.eks. krig, voldtægt, æresdrab, dyremishandling, ytringsfrihed og klimaforandringer. Disse emner vækker ofte stærke følelser hos børn, unge og voksne, og der kan optræde etiske dilemmaer i formidlingssituationen. Temadagen vil med afsæt i formidling af emnet krig klarlægge og diskutere etiske dilemmaer i formidlingen og undervisningen af følsomme emner, og hvordan disse emner kan og bør udfordre og opfordre museumsformidlere til at stille etiske fordringer, der er forbundet med at vække følelser hos de besøgende til at agere.

9. april 2014 kl. 10-16 – Nationalmuseet

Tilmeldingsfrist: 4. april på kasserermid@gmail.com

Pris: Deltagelse inkl. frokost er gratis for medlemmer (2014). Er du ikke allerede medlem, kan du tegne et medlemskab for 2014 i forbindelse med tilmeldingen og deltage gratis: 300 kr. Deltagelse i temadag for ikke-medlemmer: 350.

Yderligere information: Dorthe Godsk Larsen, dgl@oems.dk

Temadagen er arrangeret i samarbejde med Skoletjenesten, Koldkrigsmuseum Stevnsfort/Østsjællands Museum og Nationalmuseet.

Generalforsamling og temadag
Innovation, interaktion og kulturhistorisk formidling
mandag 24. februar 2014 kl. 10-16
Sted: Vejlemuserne – Kulturmuseet Spinderihallerne
Generalforsamling og temadag 24. februar 2014

HUSK MiD´s GENERALFORSAMLING i Vejle den 24. februar og den efterfølgende TEMADAG, ikke mindst. Temaet er “Innovation, interaktion og kulturhistorisk formidling” Tilmeld Jer på kasserer@gmail.com. Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 350 kr…. Se programmet for temadagen her, hvis du ikke allerede har modtaget vores nyhedsbrev: 12.00: Rundvisning i udstillingerne i Kulturmuseet Spinderihallerne v. Museumsinspektør Steen Rosenvinge Lundbye.    13.00: Frokost i cafeen i Spinderihallerne. Frokosten er inkl. i prisen.
13.45: Museumschef Ove Sørensen, Vejlemuseerne: En kort introduktion til Vejlemuseerne som organisation og lidt om tankerne bag ved at placere et nyt museum i et erhvervs- og kulturcenter.
14.00: Museumsinspektør Steen Rosenvinge Lundbye: Tilblivelsen af det nye museum og hvorledes fremtiden ser ud for det.
14.15: Projektleder Morten Teilmann-Jørgensen, Kongernes Jelling: Hvordan sikrer man, at museets faglighed ikke bliver klemt i bestræbelserne på at flytte grænser?
14.30: Kaffepause
14.45: Spørgsmål og debat
15.30: Tak for i dag.
Temadag i digitale spil i museumsverden

Mandag den 16. september 2013 kl. 10-16energikrisen_ipads

Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, Haderslev.

Der udvikles og er udviklet et hav af spil også til den danske museumsverden. Spil til læring og for fornøjelsens skyld. På temadagen vil der være oplæg fra tre nyligt udviklede museumsspil og to af “ældre” dato. Der vil være tid til at diskutere og erfaringsudveksle omkring udviklingsforløbene, hvad var godt og skidt gennem processen, og viser evalueringen, om spillet virker efter hensigten – og så skal vi naturligvis spille!

Alle deltagere får tilsendt links til spillene inden mødet. Der vil være et begrænset antal iPads til rådighed, så tag din egen tablet, bærbar eller iPad med.

Kl. 10-10.30 Ankomst og kaffe

Kl. 10.30-11.00 Spilgenren generelt ved Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen, museumsinspektør Sydvestjyske Museer og ph.D student ved center for Design og Learning og innovation, Ålborg Universitet.

Kl. 11.00-12.30 To eksempler på digitale læringsspil fra den museale verden.

– Design og udvikling af læringsspil samt historieformidling gennem spilmediet med udgangspunkt i spillet til udstillingen Teselskabet på det nye M/S Museet for Søfart. Oplæg ved Peter Lautrup, Cordura og Benjamin Asmussen, M/S Museet for Søfart.

– Fra idé til virkelighed – en snørklet vej. Oplæg om et spils udvikling fra ide til første klik med udgangspunkt i spillet “Jeg er arkæolog”- et helt splinternyt digitalt læringsspil om arkæologi fra bar mark til museumsmontre. Oplæg ved Mads Mosbæk Pedersen og Claus Bjerre Jacobsen, Picaro og Ann Bodilsen, Holstebro Museum og Merete Essenbæk, Arkæologi Haderslev.

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13-14.30 Flere eksempler på digitale spil

– “Et uddøende erhverv – nu som museumsspil…” Asbjørn Holm, formidlingstjenesten Fiskeri- og Søfartsmuseet Saltvandsakvariet Esbjerg.

– “Hvad er meningen” Formidling af Joakim Skovgaards malerier og bibelfortælling i Viborg Domkirke ved Camilla Boesen fra Skovgårdmuseet i Viborg.

– “Magtens segl” ved Søren Hein Rasmussen, lektor på Institut for Samfund og Kultur på Aarhus Universitet og i sin tid initiativtager til og medudvikler af computerspillet Magtens Segl.
kl. 14.30-15. ”Evaluering af læring” ved Vitus Vestergaard, adjunkt ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU.
Kl. 15-16 Kaffe og opsamling på dagen Tilmelding:
Senest 1. september 2013 til Merete Essenbæk mees@museum-sonderjylland.dk

Gratis at deltage for MID medlemmer, andre betaler 250 kr.

________________

Museer og censur

Politimuseet, Fælledvej 20, 2200 København N
Mandag den 19. november 2012 kl. 11-15
Gratis for MiDs medlemmer inkl. en sandwich til frokost.
300 kr. for ikke medlemmer
Tilmelding til Michael Gyldendal mg@tekniskmuseum.dk senest 14/11.

Politimuseet kom i foråret i mediernes søgelys, da museet udstillede massemorderen Peter Lundins økse. Tidligere på året blev det diskuteret om Cafe Teateret kunne fremføre Anders Breiviks manifest. Tag med på Politimuseet og se deres udstilling ”Ondskab” og deltag i vores diskussion om hvad vi kan tillade os på museerne og i hvor høj grad museerne er omfattet af censur. Lektor Thomas Brudholm vil indlede med at fortælle om sin forskning i had og ondskab og sine tanker om de etiske spørgsmål, der rejses, når man forsøger at formidle om ondskab, mord, folkedrab og krig. Frederik Strand fortæller efterfølgende om udstillingen Ondskab. Vi afslutter med en diskussion om museer og censur og hvordan vi formidler ondskab og ubehagelige emner.

11-12 Besøg udstillingen Ondskab
12-13 Frokost
13-15 Oplæg ved Thomas Brudholm og Frederik Strand,
samt efterfølgende diskussion.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s