Temadag om Projet Voyager

 • Temadag tirsdag den 9. november kl. 9.30 til 14.30 på Frello skolen, Ortenvej 64, 6800 Varde
 • Pris: 100 kr. som dækker forplejningen på dagen – inkl. frokost
 • Tilmelding: Senest d. 1/11 2021 via mail til: TR@VardeMuseerne.dk

Naturvidenskab på et kulturhistorisk museum? Det kan man da ikke.” Jo, det kan man. Det kan du – og det er fedt!

Kom og hør, hvordan vi fra Projekt VOYAGER griber det an, når vi kombinerer naturvidenskab og kulturhistorie i vores formidling til elever fra udskolingen og gymnasier.
Projekt VOYAGER udvikler undervisning og formidling i samarbejdet mellem museer, folkeskoler og gymnasier.
Ved at arbejde i krydsfeltet imellem naturvidenskab og Kulturfag, bibringer vi formidlingen og lærernes undervisning et skud virkelighed, mens eleverne opdager nye veje i forhold til deres egen uddannelse og erhvervsvalg.

Læs mere om projektet på www.VOYAGERscience.dk

Du kan downloade hele temadagens program herunder:

Kom med på Studietur i oktober!

Længe har vi i MiD gået og set tiden an: kan vi lave studietur i år? Og svaret er nu JA! Vi griber derfor chancen og indbyder til studietur i eget land. Det er med kort varsel, men vi håber der sidder 20 MiD medlemmer derude, der længes efter faglige input, godt selskab og spændende, museale oplevelser. Studieturen er planlagt til den 25. og 26. oktober i år

Programmet:
Mandag den 25. oktober

 • Kl. 10.30 Fælles kørsel fra Vejen
 • Kl. 11.30 Tirpitz – se museet og oplæg fra formidler
 • Kl. 13 Frokost – der eller ude ved Flugt – Anja Høegh fra Vardemuseerne viser rundet og fortæller om det kommende museum og tankerne bag
 • Kl. 15.30 kørsel mod Vadehavscentret
 • Kl. 16 Vadehavscentret – se stedet og tale med formidler
 • Kl. 17.30 Indkvartering på Vandrehjem
 • Kl. 18 byvandring – med Vægterne eller skoleformidling
 • Kl. 19 Aftensmad

Aftensmad: vi besøger en fantastisk lille restaurant, som åbner kun for os.
En middag koster 250 kr. og 500 kr. for vinmenu.

Tirsdag den 26.oktober

 • Morgenmad på vandrehjemmet
 • Kl. 9.30 Jakob Riis og Heksemuseet – se stedet og møde formidler
 • Kl. 11.15 Ribe Kunstmuseum – se museet og møde formidler
 • Kl. 12.45 Frokost
 • Kl. 13.30 Kørsel til Vejen
 • Kl. 14.10 Vejen Kunstmuseum- se museet og møde formidler
 • Kl. 16.30 Farvel og tak

Alt det praktiske
Vandrehjem:
– 515 kr. for enmandsværelse
– 320 kr. pr. person for et dobbeltværelse
– 225 kr. pr. person hvis man sover 4 sammen

Beregn derudover 70 kr. for sengetøj og håndklæder

Vandrehjemmet har også 6 hotelværelser hvor prisen er 995 kr. inklusiv sengetøj

Morgenmad på vandrehjemmet er 85 kr. pr. person

Vi håber, at alle har lyst til at spise sammen og også sove det samme sted.

Tilmelding senest 1. oktober til Karen Bech Jessen på kbj@trapholt.dk

AFLYST! MiD og Øhavsmuseet inviterer til en eksklusiv temadag om deres nye udstillinger

Mandag den 20. september kl. 10.30 til 14

Museet beskriver sig selv således:

”En museumsoplevelse om dig og naturen

Øhavsmuseet er det første museum i Danmark, der sætter DIG i centrum. Ikke genstande og lange tekster. Besøger du Øhavsmuseet garanterer vi, at du får en masse oplevelser og erfarer, hvordan du, og måske også dine venner og din familie reagerer på naturens forskellige stimuli. Er vi heldige, vil du også lære nyt om stenalderen, Det Sydfynske Øhav eller om moseofringer i jernalderen. Men det er dig og din oplevelse af naturens påvirkning, der er og bliver vigtigst.”

Kom og hør tankerne bag det helt nye Øhavsmuseet, hvor gæsten er i centrum,
og hør om deres erfaringer efter de tre første måneder.

Dagens program
Kl. 10.30: velkommen ved MiD
Kl. 10.45: introduktion til museet ved Mette B.J. og Paul Baltzer Heide
Kl. 11.15: vi ser udstillingen
Kl. 12.15: frokost
Kl. 13.00: spørgsmål og dialog + opsamling (ved MiD)
Kl. 14.00: farvel og tak for i dag 🙂

Pris: gratis for MiDs medlemmer inkl. frokost. Øvrige 350 kr. inkl. frokost.  
Tilmelding er nødvendig og sker via MiD ved at skrive til rij@viborg.dk senest onsdag den 15. september kl. 16.00.

Vi mangler bidrag til MiD Magasinet nr. 43

MiD-Magasinet #43 udkommer som trykt version og selvom vi mangler artikler så håber vi, at det kan ske til november 2021.

Temaet er: De yngste museumsbrugere.

Inden for de sidste år synes fokus rettet mod de mindste museumsbrugere 0-6 år, måske i lyset af de
styrkede pædagogiske læreplaner, der trådte i kraft midt i 2018 og diverse statslige kulturpuljer til de
mindste brugere.

Artiklerne i det kommende MiD-magasin skal sætte spot på, hvad vi formidler til dem. Hvordan vi gør det? Hvordan byder museerne ind med museumsundervisning, der supplerer og understøtter den styrkede pædagogiske læreplan? Hvad er erfaringerne omkring partnerskaber med indskoling og daginstitutioner?

Har du lyst til at dele dine/jeres erfaringer om formidling til de mindste museumsbrugere så send en kort
synopsis på max. 400 anslag inden 1. september 2021 til merete@essenbek.dk.  Efter deadline udvælges
forfatterne og endelig deadline på færdige artikler er 1. oktober 2021.

MiD Magasin Nr. 42 er “på gaden”

Så er vi endelig klar med MiD Magasin nr. 42: Formidlingsløsninger i en krisetid

For første gang prøver MiD kræfter med en digital udgave af det traditionelle MiD Magasin. Syv skribenter præsenterer formidlingsprojekter, som enten måtte gentænkes grundet corona, eller som opstod i kølvandet på coronakrisen. Det er spændende og inspirerende læsning som atter beviser, at de kulturelle og kreative fag er omstillingsparate og ikke så let lader sig slå ud.

Alle medlemmer af MiD har i denne uge modtaget invitation til generalforsamling, hvor link og kodeord til magasinet også var indsat. Har du af forskellige årsager ikke modtaget denne mail, så skriv til kasserermid(at)gmail.com

Ønsker du adgang til at læse bladet – og modtage fremtidige MiD Magasiner – er du velkommen til at melde dig ind i MiD. Læs mere om indmeldelsesprocedure her: museumsformidlere.dk/medlemskab/

Og til jer, der allerede er medlemmer, ønsker vi god læselyst!

Generalforsamling 2021

MiD afholder generalforsamling onsdag den 23. februar kl. 14 – 15.30. Grundet den stadig florerende virus, afholdes generalforsamlingen digitalt. Der er udsendt link til zoom til alle aktive medlemmer. Har du af den ene eller anden årsag ikke modtaget en mail med indkaldelse, så send en mail til kasserermid(at)gmail.com

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være næstformanden i hænde senest 20. februar. Send til Mie Ellekilde – mie(at)vestmuseum.dk

Da generalforsamlingen foregår digitalt, får vi ikke lejlighed til at besøge et af vores spændende kollegamuseer, men vi har krydret dagsordenen med tre små oplæg.

Dagsorden for Generalforsamling
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning v. næstformand Mie Ellekilde
3) Kort oplæg ved Suzanne Damgaard Taylor, Billedskolen Horsens
4) Regnskab til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen indstiller, at vi bibeholder 350 kr.
6) Indkomne forslag
7) Kort oplæg ved Jesse-Lee Costa Dollerup, Skoletjenesten i Museum Vestsjælland
8) Valg til bestyrelse
Merete Essenbæk, Jakob Stig Nielsen og Henrik Sell på valg – alle ønsker at genopstille
Karen Bech og Rikke Johansen Smidt på valg som suppleanter – begge ønsker at genopstille
9) Kort oplæg ved Karen Bech, Trapholt
10) Eventuelt

Vel mødt!
Venlig hilsen
Bestyrelsen i MiD

Har du lyst til at bidrage til det kommende MiD-magasin?

2020 er et år af “for første gang”. Hos MiD betyder det, at det næste nummer af MiD Magasinet rent ekstraordinært bliver en web-udgivelse.

Temaet er ”Digital formidling i en krisetid”.

Vi søger 10-12 artikler om hvordan museerne i Danmark har brugt online redskaber til at holde sig synlige og formidle udstillinger, arrangementer, talks, lave undervisning osv. til deres brugere i coronaperioden eller andre krisetider – f.eks. langtidslukninger. Hvilke tiltag har I opfundet “on the run” og hvilke positive eller negative erfaringer har I gjort jer? Hvilke løsninger er taget i brug og bliver nogle af løsningerne permanent indarbejdet i museets fremtidige formidling?

Der er deadline på synopsis på max. 15 linjer den 15. september 2020. Inden 1. oktober 2020 vælger redaktionen hvilke forfattere, der skal skrive til web-magasinet. Deadline på færdige artikler er 1. november 2020. Magasinet offentliggøres for medlemmer den 10. december 2020.

Send jeres synopser til redaktør Merete Essenbæk på mees(at)msj.dk.

Usikker på, hvad rammerne for en MiD artikel er? Så tjek vores skrivevejledning her.

OBS: AFLYST! Der vil blive meldt en ny dato ud! Temadag om projekt Voyager – naturvidenskab og STEM-fag på museer

Naturvidenskab og STEM-fag på museum?

Bliv inspireret og hør om erfaringerne fra Projekt VOYAGER, der har arbejdet med at kombinere naturvidenskab og kultur i formidlingen til folkeskoler og gymnasier.

Projektet “VOYAGER – fra grundskole til erhvervsvalg”, inviterer til temadag om fokus på at inddrage Naturvidenskab via STEM-fagene, Science, Technology, Engineering and Mathematics, i formidling af kultur og historie på museerne. I løbet af dagen besøger vi både en moderne folkeskole og to lokale museer, hvor deltagerne undervejs både vil skulle lytte og deltage aktivt. Vi møder både folke skolelærere og museumsformidlere, som har arbejdet med at kombinere natur- og kulturfagene i deres undervisning og formidling.

Som deltager får du bl.a. helt konkrete eksempler på:

Hvor og hvordan STEM-fagene kan inddrages I historie og kulturformidling Hvordan STEM-fagene kan bidrage til at gøre historien mere levende og nærværende, både for museumsgæsten og for eleven, som er på besøg med sin klasse. Hvordan man kan lykkes med at gøre museet relevant for lærernes årsplaner, bla. i forhold til de nye eksamensformer i både kultur- og naturfagene.

Tid:
Onsdag d. 28. Oktober 2020, kl. 09:30 – 15:00.
Sted:
Sct. Jacobi skole, Pramstedvej 10c, 6800 Varde. Vi spadserer derfra til hhv. Museum Frello og Varde Artillerimuseum.
Pris:
Gratis for medlemmer af MID og partnere i projekt Voyager. Øvrige betaler 100 kr.- inkl. frokost og kaffe.
Tilmelding: Senest d. 21/10 2020 til Troels via mail: TR(at)VardeMuseerne.dk

Projekt VOYAGER er støttet af Region Syddanmark.

Seminar: Håndværk i Folkeskolen

Seminar: Håndværk i Folkeskolen

Sted: Frilandsmuseet (teatersalen) indgang via Højskolevej 19, 2800 Lyngby

Dato: torsdag d. 24. september kl. 10-15

Pris: gratis

Deltagere: uddannelsesinstitutioner, kommuner, skoler, museer og andre kulturinstitutioner med interesse for Håndværk og Design.

Faget Håndværk og Design er blevet styrket i Folkeskolen. Vi kommer til at mangle håndværkere i fremtiden, hvis vi ikke får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Nationalmuseet har i samarbejde med Realdania de sidste to år drevet projektet Håndværk i Folkeskolen, som er et forsøg på at styrke museernes samarbejde med folkeskoler, erhvervsuddannelser og private aktører inden for håndværk.

En håndfuld projekter har sat fokus på materialer, teknikker og bygningskultur landet rundt. Håndværk i Folkeskolen har sat samarbejder i gang på Hjerl Hede, Bornholms Museum, Kystliv Holbæk, Museum Sønderjylland, EUC Nordvestsjælland og Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk, Frilandsmuseet – Det Gamle Danmark og Flynderupgård i Helsingør.

På dette seminar kan du få inspiration til, hvordan man kan lave nye tilbud til skolernes undervisning i Håndværk og Design i samarbejde med et museum. Hvilke udfordringer er der og hvad er det museerne kan bidrage med i samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv?

Program

9.30-10.00 Ankomst med kaffe Kl. 10 Velkomst i teatersalen

Oplæg:

 • Michael Gyldendal, Frilandsmuseet
 • Ture Møller, Carsten Hvid, Kystliv Holbæk og Julie Becher (Chef for Fagcenter for Læring og Trivsel Holbæk Kommune)
 • Sanne Steenberg Hansen, Bornholms Museum
 • Nikolaj Kirk, Hjerl Hede
 • Maiken Bjørnholt, M/S Søfart
 • Frokost og rundt på Frilandsmuseet 12-13.30

Oplæg: 13.30-15

 • Anders Lykke Nielsen, EUC Nordvestsjælland
 • Ida Wettendorff & Anne-Mette Hermansen, Helsingør Kommune
 • Rikke Hyldahl Homann, læringskonsulent Børne- og Undervisningsministeriet

Tilmelding til seminaret: michael.gyldendal@natmus.dk

Projektet er støttet af Realdania.