Efterlysning: artikler til det kommende MiD Magasin!

Næste års formidlingsseminar har følgende fokus:

KEATIVITET OG VIDEN
Gamechanging, innovation, nytænkning, banebrydende! Hvad betyder det? Og hvad kræver det at arbejde kreativt? Kreativitet og viden går hånd i hånd. Man er nemlig ikke født med kreativitet som en guddommelig vuggegave. Det er en arbejdstilgang som vi alle kan bruge. Evnen til at tænke nye tanker og ideudvikle kræver, at man mestrer sit fag, løbende udvikler sin kunnen, sin viden og sin risikovillighed. På dette seminar vil vi undersøge metoder og processer som befordrer den kreative proces og produktive tænkning, for at bryde de vante tankemønstre.

Og så er det vi spørger JER derude: Hvad betyder de to begreber VIDEN og KREATIVITET for jer, når de går hånd i hånd? Og hvordan har I brugt jeres viden og forskellige kreative metoder til at bryde de vante mønstre og skabe ny formidling – i udstillingerne, i foredragene, i undervisningen. Har I allieret jer med eksterne konsulenter, lavet samarbejder med produktionsskoler, søgt inspiration hos andre kulturaktører, gået på kurser eller noget helt femte – og hvad har I fået ud af det?

Er det nogle spørgsmål som du pirres af eller kan give et eller flere svare på, er du helt klart en potentiel skribent til næste nummer af MiD Magasinet.

Har du lyst til at bidrage så skriv en kort synopsis ( 3-400 anslag) og send den til redaktionssekretæren af MiD Magasinet Merete Essenbæk merete@essenbek.dk inden 1. december 2019. Herefter vælger redaktionen skribenterne ud og der er så endelig deadline på artikler til MiD Magasinet den 15. januar 2020.

Du finder MiDs skrivevejledning her.

OBS: MiD kan desværre ikke tilbyde honorar, men vi kan tilbyde en værdsat platform, hvor man kan videndele med sit fagfællesskab.

Indstilling til MiDs Formidlerpris 2019

INDSTILLING TIL MiDs FORMIDLERPRIS 2019

Kender du et projekt, som er kvalificeret til MiDs Formidlerpris 2019?

Gør din indflydelse gældende ved at byde ind med det formidlingsprojekt eller formidlingsmæssige tiltag, som du ønsker at nominere til MiDs FORMIDLERPRIS

Baggrunden for prisen
MiD arbejder for synlighed, vidensdeling og netværk indenfor formidling på danske museer.  Erfaringsmæssigt må vi erkende, at der bliver lavet mange inspirerende og vellykkede formidlingsprojekter – store som små – rundt om i landet, som desværre foregår uden særlig offentlig bevågenhed.
MiD vil gerne bringe de bedste formidlingsprojekter og/eller tiltag frem i lyset og påskynde én vinder ved det årlige ODM formidlerseminar. Derfor uddeler vi MiDs FORMIDLERPRIS 2019. Vi håber at prisen vil motivere og inspirere landets museumsformidlere.

Indstillingskriterier
Dit indstillede projekt eller formidlingstiltag skal have fundet sted i løbet af 2019. Det kan være et omfattende og langsigtet projekt eller tiltag, eller det kan være mindre i omfang med kort og intensiv varighed. Enkeltpersoner eller museer som institution kan ikke indstilles til nominering.
Formidlingsprojektet eller tiltaget skal ifølge dit synspunkt være
Vedrørende • Relevant • nytænkende

– enten i forhold til indhold, arbejdsmetode, målgruppe eller samarbejdspartnere, hvilket vi beder dig gøre rede for i din begrundelse.

Indsend en kort beskrivelse af projektet (maks 1000 anslag) samt dine begrundelser (maks 1000 anslag) for hvorfor netop din nominering fortjener prisen.

Du kan indstille i alt 3 projekter eller tiltag. Du må gerne indstille egne projekter.

  1. Indstil dine nomineringer indtil 20.2.2020 ved brug af dette skema som sendes til bp@aros.dk
  2. Der nomineres tre blandt de indsendte projekter. Heraf vælger bestyrelsen ET vinderprojekt.
  3. Præsentation af de tre nominerede samt prisuddelingen til vinderprojektet finder sted på ODM formidlerseminar i Horsens 2.-3. marts 2020.

Udvælgelsesprocessen
På baggrund af ovenstående kriterier vurderer og vælger MiDs bestyrelse et vinderprojekt blandt de indsendte projekter og tiltag.

OBS: VEDHÆFT MEGET GERNE MINIFILM ELLER BILLEDMATERIALE VEDR. PROJEKTET/TILTAGET. MATERIALET VIL BLIVE VIST I FORBINDELSE MED EN EVT. NOMINERING PÅ ODMs FORMIDLINGSSEMINAR 2020.

TEMADAG 11. september – Stemmer fra fortiden

Stemmer fra fortiden – personbårne og stedbundne fortællinger, der inspirerer os i dag.

Temadag i MiD om hvordan personlige beretninger fra berømte menneskers liv kan åbne for vores selvrefleksion?
Og hvad betyder det at besøge et sted – et hjem – som formidler dette menneskes liv?

TID: Onsdag den 11. september 2019 kl. 10 – 15

STED: Karen Blixen Museet, Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungsted Kyst.

PRIS: Det er gratis for MiD medlemmer. Øvrige: 350 kr.

Kl. 10.00 – 10.15 Ankomst i Boganisalen og et rids af dagens program ved Rikke fra MiD
KL. 10.15 – 11.00 Anne Sofie Tiedemann Dal og kunsthistoriker Louise Estrup præsenterer deres arbejde med Karen Blixens liv og værk for os og fortæller om, hvordan vi i dag kan blive inspireret af Karens Blixens person
kl. 11.00 – 12.15 Rundvisning på Karen Blixen museet inkl. den nye særudstilling og parken
kl. 12.30 – 13.00 Frokost i museets café
kl. 13.00 – 13.30 Aktivering af deltagerne i en lille samtalesalon omkring vores arbejde med peronbåren og stedbunden historie faciliteret af Rikke fra MiD
kl. 13.30 – 14.30 Oplæg ved Louise Bugge fra JF Willumsens Museum, om deres (nye)udstillingsstrategi, om deres undervisning og læringsprogram, og om formidling med fokus på det processuelle.
Det hele med udgangspunkt i Willumsen, samlingen, museets beliggenhed og udfordringerne med det og deres overvejelser om det.
kl. 14.30 – 15.00 Opsamling af dagen, dialog, spørgsmål og slut ved Rikke fra MiD.

Tilmelding er nødvendig og skal ske SENEST onsdag den 4. september kl. 12.00 hos Rikke Johansen Smidt på rij@viborg.dk eller 22640952

It’s just so SoMe!

De digitale hylder bugner og tilbyder mængde af digitale sociale produkter. Køb mig, brug mig, del mig råbes der og vi, inklusiv museerne, flokkes om både produkter og brugere som fluer.

Næste ”MiD Magasinet” udgives i tidsskriftet ”Danske Museer” i november 2019 og det skal handle om SoMe. Sammen vil vi belyse vores digitale produkter og forbruget af dem fra både museernes og brugernes side, politisk hold og hvordan SoMe bruges i markedsføringen og formidlingen på museerne.

Vi vil sætte spot på centrale spørgsmål, eksempelvis:
Har museet en SoMe politik eller en strategi?
Hvordan udarbejdes en god SoMe-politik- gode idéer og faldgruber?
Hvordan bruger museet SoMe-produkter – bevidst, ubevidst eller lidt midt imellem?
Hvordan bliver man en effektiv, bevidst super- SoMe bruger?
Hvad får museet og dets brugere ud af at anvende SoMe produkter?

Gode eksempler, erfaringer og idéer efterlyses!!

Har du en mening, gode råd eller et godt eksempel på museers brug af SoMe så skriv dit forslag og en kort synopsis af din artikels indhold og send det til MiDs Redaktion c/o Merete Essenbæk mereteatessenbek.dk inden 15. juni 2019.

 

STUDIETUREN 2019 ER KLAR!

Kære MiD medlemmer,

Det er med glæde og stor spænding at vi nu kan afsløre et spækket program for studieturen til Manchester den 2.- 3. oktober 2019.

Vi skal besøge People´s History Museum, Science and Industry Museum, IWMNorth, Manchester Art Gallery, Greater Manchester Police Museum, Kulturhuset HOME, Whitworth Gallery og naturligvis National Football Museum.Her skal vi se udstillinger der inkluderer alt mellem science show, fodbold som kunstform, mindfulness, muslimske kvindelige kunstnere samt besøge et museum drevet af frivillige. På flere af disse steder har vi lavet aftale med museumsansatte til en dialog om deres arbejde med formidling og udstillinger og brugergrupper. Undervejs er der indlagt pitstops på diverse autentiske pubs, ligesom vi har fundet nogle spændende spisesteder, hvor vi kan dele dagens oplevelser.

Vi har mulighed for at bo på samme centralt placeret hotel til en rimelig pris (nærmere info følger ved tilmelding). Fly skal man selv booke.

Vil du med?
Er du blevet fristet og har lyst til at få noget inspiration i faglighedshatten, så tilmeld dig turen ved at sende en mail til Anne Mette Høncke -(amhataros.dk) senest den 15. august. Oplys navn, mail og tlf. og evt. institution.

Der er ca. 17 pladser, og det er først til mølle princippet, der gælder. Så snart tilmeldingsfristen er udløbet, sendes det detaljerede program rundt til gruppen.

Vi glæder os til en spændende tur sammen med jer.

De bedste hilsner fra
Karen Bech Jessen (Trapholt), Anne Mette Høncke (ARoS) og Birgit Pedersen (ARoS)

 

Manchester University Campus – Photo: Wikipedia –  Daniel Nisbet from Manchester, United Kingdom 

 

 

MiDs Formidlerpris 2018 er uddelt!

I forbindelse med ODMs Formidlingseminar 2019 blev MiDs nyindstiftede Formidlerpris uddelt for første gang, mandag den 4. marts. 16 Museer indsendte deres spændende projekter, heraf blev tre nomineret: Familien på Hjul (Viborg Museum), Seksualundervisning på Kvindemuseet (Kvindemuseet i Aarhus) og samarbejdsprojektet Historiedetektiverne (12 museer, KulturArvNord, P4Nord og TV2 Nord). Vinderen blev Historiedetektiverne og det var TV2 Nord ikke sene til at rapportere på! Vi i MiD ønsker stort tillykke til vinderne og linker her til indslaget.

Indstil et projekt til MiDs Formidlerpris!

Indstillingsperioden er slut

INDSTILLING TIL MiDs FORMIDLERPRIS 2018

 Kender du et projekt, som er kvalificeret til MiDs Formidlerpris 2018?

Det er nu du kan gøre din indflydelse gældende ved at byde ind med det formidlingsprojekt eller formidlingsmæssige tiltag, som du ønsker at nominere til MiD´s FORMIDLERPRIS 2018

Baggrunden for prisen
MiD arbejder for synlighed, vidensdeling og netværk indenfor formidling på danske museer.  Erfaringsmæssigt må vi erkende, at der bliver lavet mange inspirerende og vellykkede formidlingsprojekter – store som små – rundt om i landet, som desværre foregår uden særlig offentlig bevågenhed.

MiD vil gerne bringe de bedste formidlingsprojekter og/eller tiltag frem i lyset og påskynde én vinder ved det årlige ODM formidlerseminar. Derfor uddeler vi MiD´s FORMIDLERPRIS 2018. Vi håber at prisen vil motivere og inspirere landets museumsformidlere.

Indstillingskriterier
Dit indstillede projekt eller formidlingstiltag skal have fundet sted i løbet af 2018. Det kan være et omfattende og langsigtet projekt eller tiltag, eller det kan være mindre i omfang med kort og intensiv varighed. Enkeltpersoner eller museer som institution kan ikke indstilles til nominering.

Formidlingsprojektet eller tiltaget skal ifølge dit synspunkt være

  • Vedrørende • Relevant • nytænkende

– enten i forhold til indhold, arbejdsmetode, målgruppe eller samarbejdspartnere, hvilket vi beder dig gøre rede for i din begrundelse.

Indsend en kort beskrivelse af projektet (max 1000 anslag) samt dine begrundelser (max 1000 anslag) for hvorfor netop din nominering fortjener prisen.

Du kan indstille i alt 3 projekter eller tiltag. Du må gerne indstille egne projekter.

  1. Indstil dine nomineringer indtil 15.2.19 ved brug af dette skema som sendes til bp@aros.dk
  2. Der nomineres tre blandt de indsendte projekter. Heraf vælger bestyrelsen ET vinderprojekt.
  3. Præsentation af de tre nominerede samt prisuddelingen til vinderprojektet finder sted på ODM formidlerseminar 2019.

Udvælgelsesprocessen
På baggrund af ovenstående kriterier vurderer og vælger MiD´s bestyrelse et vinderprojekt blandt de indsendte projekter og tiltag.

Temadag om animation og Generalforsamling 2019

MiD inviterer til Generalforsamling og Temadag om animation i Viborg

Dato: onsdag den 27.februar 2018
Generalforsamling klokken 10 til 11 (med mulig ankomst fra kl. 9.30)
Temadag klokken 11.00 – 15.00 (MiD byder på en sandwich undervejs)
Sted: Parolesalen på ”Arsenalet”, Kasernevej 8-10, 8800 Viborg

Temadag om animation:

Der er i dag så mange muligheder for at vælge formidlingsmedier og iscenesættelse, når man skal formidle en historie.
Et af de mest fleksible medier der findes, er animation.

Du kan ved at deltage i denne temadag blive klogere på selve mediet, forskellige typer af animation, arbejdsprocessen og økonomien omkring det.
Dagen arrangeres i samarbejde med animationsmiljøet i Viborg,
som rummer den verdenskendte skole “The Animation Workshop”,
samt vækst og erhvervshuset Arsenalet, som rummer 30 animations- og spilvirksomheder.
Vi planlægger en dag, som består af oplæg og dialog, så går du med en konkret idé, vil vi gøre det bedste for at kvalificere den og hjælpe dig videre.

Tilmelding til generalforsamling og temadag:
Rikke Johansen Smidt, rij@viborg.dk
– senest mandag den 18. februar 2019
Pris: gratis for medlemmer ellers 300 kroner

ODM og MiDs Formidlingsseminar 2019

Velkommen til Formidlingsseminaret 2019
4. til 5. marts 2019
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 1. februar 2019

Museerne påtager sig – og bliver pålagt – flere og flere roller og opgaver, der kan synes at gå i flere retninger og forstyrre det overordnede fokus. Det skaber udfordringer at have de mange gryder i kog – både hvad angår faglighed, museernes identitet, finansielt m.v. På forårsseminaret 2019 stiller vi spørgsmål ved om museerne kan få nok og eventuelt må sige stop. Vi ser på alt det vi faktisk når og på, hvordan man kan vende nye udfordringer til noget positivt.

Se hele programmet og tilmeld dig her:
https://www.dkmuseer.dk/content/odms-formidlingsseminar-2019

Det grænseløse museum?
Arbejdsgruppen bag årets formidlingsseminar har gjort det igen: skabt et nærværende og særdeles engagerende program. Denne gang om museernes identitet og udvikling i en foranderlig tid. Vi oplever stort fokus på museernes formidlingsmæssige performance i disse år, ikke mindst i jagten på interesse fra potentielle nye brugergrupper.
Derfor er det oplagt – og helt til tiden – at vi sætter et overordnet fokus på, hvor vi er på vej hen som formidlings- og kulturinstitutioner. Vi gør det i år ved hjælp af tidens væsentlige danske debattører – og provokatører – og en visionær museumsleder fra England, der tager afsæt i kreativ tænkning, adfærdscentreret design og samskabelse. Det hele sættes i scene for at belyse museernes mulige rum til formidling og relevans for nutiden, både hos bruger og ikke-brugere. Arbejdsgruppen har selv stillet det drillende spørgsmål: “hvad nu hvis?” og “hvorfor ikke?” i forberedelserne til årets formidlingsmæssige – og kollegiale – højdepunkt.

Med de mange spændende oplægsholdere skal vi nok få en både provokerende og spændende debat, der gerne skal medvirke til, at man efter seminaret tager af sted med nye indsigter, er blevet flyttet i sin daglige praksis, og at der i øvrigt er blevet plantet nogle nye gode ideer til fremtidens formidling.

Vel mødt

Nils M. Jensen
Direktør, ODM