Noter fra studietur til Stockholm

MiD var i september 2016 på 2-dages studietur i Stockholm, hvor vi besøgte  5 museer. Alle steder havde koblet en medarbejder på os og vi hørte primært om de forskellige museers formidling til børn og deres skolefokus. Her følger mine destillerede noter fra de forskellige besøg, med undtagelse af Fotografiska Museet.
Venlig hilsen, Mie Ellekilde, bestyrelsesmedlem i MiD 

Onsdag den 14. september
Armémuseet
Museet har til formål at sætte militærhistorie i et historisk perspektiv, med fokus på gode udstillingsmiljøer og at man godt kan formidle emnet til børn og unge og få en god dialog.
For museets undervisere er det vigtigt at tale med børn om de svære følger af krig, som sorg, hjemløshed og sult. Underviserne tager udgangspunkt i dramatiserede fortællingerne fra museets arkivmateriale.

Der undervises både i kronologiske forløb, men også i temaer, fx propaganda, hvor alle museets udstillinger tages i brug. Ca. 400 klasser besøger museet i årets løb.

Museets udstillinger er meget visuelle og den ældre krigshistorie flere tableauer med lettere karikerede dukker, der på viser krigens gru for både soldater og civilbefolkning.

Tekniske installationer er der ikke så mange af og de skærme der findes, er primært informationsskærme.

Skansen
Det store frilandsmuseum er museologisk meget interessant fordi de forskellige udvidelser tidernes skiftende historiske fokus: nationalhistorie, arbejderhistorie osv.

Om sommeren er 60 formidlere beskæftiget med levendegørelser, mens der om vinteren er ca. 5 aktive levendegørelsesmiljøer.

Museet skal i fremtiden til at beskæftige sig mere med digital levendegørelse, da der efterhånden er så mange huse og gårde, at ikke alle kan blive levendegjort og som det er med de fleste frilandsmuseer, kommer museet mest til sin ret, når den besøgende får en fornemmelse af, at stedet er beboet.

Torsdag den 15. september
Tekniska Museet
Museet hovedformål er at få flere til at interessere sig for teknik og naturvidenskab. Derfor er der et tæt samarbejde med lærerne og deres undervisningsplaner, særligt når det innovation og entreprenørskab. Omkring 66.000 elever besøger årligt museet.

Museet vandt i 2016 prisen som Årets Museum for deres udstilling Mega Mind. 500 børn har været medskabere på udstillingen, der også arbejder målrettet med tilgængelighed, blandt andet ved at arbejde strategisk med mock-ups. De enkelte løsninger er lavet af forskellige udviklere og er altså ikke en totalentreprise. Selve udstillingen er tegnet af en arkitekt, der normalt arbejder med natklubber og restauranter, hvilket har resulteret i et både funky og æstetisk udstillingsdesign.

Der er ikke mange genstande i udstillingen, i stedet bliver den besøgende involveret både mental og fysisk. De fleste installationer var brugervenlige og nemme at forstå.

Vasa Museet
Som et af Sveriges vigtigste museer har Vasa pligt til at formidle til alle skolebørn i hele Sverige, gratis. For nogle regioner er dette umuligt og museet har derfor udviklet et undervisningsprogram, der kan køres over Skype.
Det pædagogiske team på museet kan virkelig mærke, at de svenske lærere køre hårdt på med deres læreplaner, derfor har museet tilpasset sin undervisning, så emner som kemi, kunst og æstetik er dækket ind, men de mere fysiske oplevelsestilbud som fx rebslagning bliver ikke brugt så meget.

Museet har 3 forskellige formidlingsrum: Det rigtige skib, et rekonstrueret dæk og et rum, hvor børnene kan prøve ting, tegne, teoretisere. Eksempelvis kan de helt små klasser prøve kræfter med marinearkæologi – men på land.

Medeltidsmuseet:
Museet har opdyrket et solidt netværk med skoler for tæt at kunne følge deres læreplaner og disses udvikling. Hovedfokus ligger på 4. til 6. klasserne. Der er 110o grupper igennem på et år.
Museet har også udviklet temaklasser, der kan udlånes, eksempelvis en ”kærlighedskasse” (om ægteskab, familie, seksualitet etc.), en ”Klosterkasse” med flere.
De 6 årige kan følge et forløb til 2000 svenske kroner, hvor klassen kommer på museet 5 gange af en halv times varighed.

Udstillingsmæssigt er Medeltidsmuseet båret af de fine udstillingstableauer i næsten 1 til 1, med virkelighedstro dukker, der repræsenterer munke, soldater, borgere, syge og andre fra middelalderens samfund.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Teknologi som formidlingsværktøj

MMEx – Museernes Videncenter for Digital Formidling afholder det tredje seminar i rækken af seminarer med fokus på digitale strategier. Denne gang er fokus på konkrete formidlingsteknologier.

Det foregår den 22. august klokken 10-16.30 i Auditoriet og Foyeren på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

På seminaret får du et overblik over de mange muligheder for at anvende teknologi i museumsformidling. Hvad hedder teknologierne, hvad kan de (prøv selv!) – og hvor er faldgruberne?

Keynote speaker er Andrew Lewis fra Natural History Museum i London. Han vil tale om spændfeltet mellem data, information og teknologi.
Derudover vil vi sætte spot på den nye udbudslov gennem et oplæg ved Jeppe Lefevre Olsen, advokat og partner ved Kromann Reumert.

Læs hele programmet

Det er gratis at deltage for medlemmer af MMEx ellers koster det 695 kr. eks. moms at deltage.
Udfyld denne tilmeldingsblanket senest den 15. august 2016.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Kursus på V&A

V&A i London tilbyder i efteråret kurset Creating Innovative Learning Programmes. Står du og skal have lidt efteruddannelse, kunne dette være en mulighed. Få alle detaljerne her:

V&A International Training – Creating Innovative Learning Programmes November 2016

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nye koordinatorer til ODM og MiDs Formidlingsseminar

Vil du være med til at definere de kommende års Formidlingsseminarer? Vil du gerne udvide dit netværk og holde fingeren på museernes formidlingspuls?

Nu har du chancen! ODM og MiD har indgået en samarbejdsaftale om afviklingen af forårets formidlingsseminar. Det er gjort for fortsat at sikre den høje faglighed og skarpe fokus på formidlingen i Danmark og til dels i udlandet. I den anledning skal vi have udvidet den eksisterende koordinatorgruppe.

Koordinatorgruppen har følgende medlemmer:
Birgit Pedersen, museumsinspektør på ARoS og næstformand i MiD
Mie Ellekilde, projektleder i MMEx og bestyrelsesmedlem i MiD
Henrik Sell, vicedirektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus og kasserer i MiD
Jacob Buhl Jensen, ansvarlig for efteruddannelse i ODM
Rune Clausen, Webansvarlig på Nationalmuseet og
Vi søger 3 frivillige museumsfaglige koordinatorer. Du skal være en del af museumsverdenen og det er en fordel, hvis du er medlem af MiD, men ikke et krav.

Opgaven som koordinator består primært i at definere seminarets indhold og tage kontakt til oplægsholdere og sørge for, at de inden deadline afleverer de nødvendige informationer, herunder tekster, til seminarets program. Derudover er der en række praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af seminaret.

Du skal dermed være klar til at påtage dig ansvaret for udvalgte oplægsholdere, både ift. indledende kontakt og opfølgende kontakt før og under seminaret.

Koordinatorgruppen mødes som minimum 4 gange i løbet af planlægningsfasen rundt om i landet. Desuden foregår der en del kommunikation mellem møderne. Transportudgifter dækkes.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Birgit (bp@aros.dk) eller Mie (mie@mmex.dk).

Send din interessetilkendegivelse til Mie inden den 1. august. Interesserede får svar hurtigst muligt herefter.

Skulle du være en af de heldige, skal du kunne deltage i det første planlægningsmøde den 16. august i Aarhus, kl. 10 til 14.

Venlig hilsen Koordinatorgruppen

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Studietur til Stockholm

Som I kunne læse i det seneste nyhedsbrev og MiD Magasin, tager MiD til Stockholm i september. Vi skal besøge en lang række spændende museer og blive kloge på stockholmernes formidlingstiltag. Turarrangøren er MMEx – museernes videncenter for digital formidling. Se programmet nederst på siden.
Tilmelding senest d. 10. juni til Pernille Lyngsø fra MMEx på pernille@mmex.dk

Ud over de programlagte museumsbesøg, hvor der er tid til at se museet på egen hånd samt snakke med en fagperson fra stedet, er der mulighed for at deltage i fællesspisning og god tid til at netværke.

Vi skal bo centralt på Hotel Tegnerlunden www.hoteltegnerlunden.se. Det koster ca. 1200 kr. pr. pers. for to nætter i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad. Tillæg på ca. 550 kr. pr. nat v. enkeltværelse. Der er et begrænset antal enkeltværelser.

Som deltager sørger man selv for rejse til og fra Stockholm. Der er billige flybilletter både fra Jylland og København. Derudover skal man selv betale for mad og eventuelle entreer undervejs. Vi regner dog med gratis entré ved de programlagte besøg. Turen er for MiD medlemmer og koordineres af MMEx.

Programmet for turen ser således ud:

Onsdag d. 14. september
12.00 : Armemuseet: http://www.armemuseum.se/
15.30 : Naturhistoriska Riksmuseum: http://www.nrm.se/

Torsdag d. 15. september
10.00: Frilandsmuseet Skansen: http://www.skansen.se/sv
14.30: VASA museet: http://www.vasamuseet.se/da
17.30: ABBA the museum: http://www.abbathemuseum.com/se

Fredag d. 16. september
9.30: Fotografiska Museet: http://fotografiska.eu/
13.30: Medeltidsmuseet: http://medeltidsmuseet.stockholm.se/

Ret til ændringer forbeholdes!

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Opfordring: del jeres digitale formidlingsprojekter!

Del jeres viden!
Har I lyst til at videndele jeres digitale formidlingsprojekter? I kan gøre nemt det via MMEx – Museernes Videncenter for Digital Formidling. MMEx sørger for at dele de overordnede informationer om jeres projekt på deres hjemmeside.

Hermed kan I både søge og dele inspiration fra danske projekter og det er en direkte vej til at hente viden og erfaringer om metoder, mulige samarbejdspartnere og leverandører.
På siden er der også samlet en række digitale formidlingsteknologier til inspiration.

Hvordan gør man?
Hent denne Skabelon til videndeling af digitale projekter, udfyld den og send til Mie Ellekilde hos MMEx på mie@mmex.dk

Husk et godt billede.

Se de allerede delte projekter her: mmex.dk

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 i Museumsformidlere i Danmark på Arbejdermuseet

Så er det tid til MiD’s årlige generalforsamling, der afholdes i forbindelse med en spændende temadag. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 25. januar. Send en mail til Michael Gyldendal mg@tekniskmuseum.dk

Referat for generalforsamlingen i 2015 kan findes på: https://museumsformidlere.dk/about/generalforsamling/

Dagsorden for Generalforsamling:

1)Valg af dirigent og referent

2)Beretning v. Michael Gyldendal

3) Regnskab til godkendelse

4) Fastsættelse af kontingent

5) Indkomne forslag

6) Valg til bestyrelse

7) Eventuelt.

Dagens program:

Tid: d. mandag den 1. februar kl. kl.10.30 -15 (generalforsamling kl. 10.30 -12)

Sted: Rømersgade 22, 1362 København K

Tilmelding: Tilmeldingsfrist d. 26. januar på mg@tekniskmuseum.dk

Pris: Deltagelse inkl. frokost er gratis for medlemmer Er du ikke allerede medlem, kan du tegne et medlemskab for 2016 i forbindelse med tilmeldingen og deltage gratis: 300 kr. Deltagelse i temadag for ikke-medlemmer: 350. Yderligere information om medlemskab: https://museumsformidlere.dk/medlemskab/

Frokost og netværk: kl. 12-13

Temadag: kl. 13-15 Når underviseren laver udstilling

Uhørt ungdom

Hvad kræver det egentlig at være demokrat? Hvorfor mangler danske unge demokratisk selvtillid, når undersøgelser viser, at de er de mest kompetente demokrater i Europa? Og hvad sker der med en udstilling, når det er undervisning og læring der definerer og sætter rammerne for udstillingen?

Arbejdermuseets særudstilling UHØRT UNGDOM udspringer af museets Skoletjeneste og dets arbejde med unge og demokratisk dannelse. Udstillingen er udviklet i tæt samarbejde med unge, grundskoler og ungdomsuddannelser og har haft som et af sine formål at gøre de unge til både afsendere og medproducerenter af udstillingen.

Linda Nørgaard Andersen og Ane Riis Svendsen er daglige ledere af Skoletjenesten på Arbejdermuseet, og de viser rundt og i udstillingen og formidler de potentialer og udfordringer tematikken og formen har skabt undervejs og efterfølgende.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar